Preliminary planning implementation strategy DMS known

De Douane heeft voor de implementatie van DMS 4.0 een voorlopige planning afgegeven. Er is voor een gefaseerde uitrol gekozen met tussentijdse evaluatiemomenten. De Douane zal in afstemming met de aangevers individueel een planning maken.

(Article is only available in Dutch)

Vanaf april 2022 wordt de eerste groep van bedrijven overgezet. Dit zijn vooral bedrijven die alleen opslag (in een Douane entrepot) hebben en invoer doen in de normale procedure. Daarna worden ook de bedrijven die uitvoer doen of een combinatie van invoer, uitvoer en opslag hebben, aangesloten op DMS. De Douane heeft hiervoor de aangevers verdeeld in kleinere, middelgrote en top aangevers. De aangevers met een vereenvoudigde aangifte vallen in de DMS 4.1 implementatie. Deze implementatie start in Augustus 2022 en vanaf die periode worden ook de huidige GPA aangevers overgezet naar DMS. Ook hier wordt in overleg met het bedrijfsleven een planning gemaakt.

Vanaf 1 januari 2023 moet door elk bedrijf een DMS aangifte worden ingediend. Aangevers die te maken hebben met fytosanitaire en/of veterinaire aangiften en aangevers met bijzondere situaties gaan als laatste over DMS, naar verwachting in de eerste helft van 2023.Er is hiermee door de Douane wat ruimte gecreëerd, zodat aangevers die niet over zijn voor de deadline nog op de huidige methode mogen aangeven. Tijdens deze overgangsperiode zal Douane NL zelf de aangiftegegevens van die bedrijven omzetten in het nieuwe format en aanleveren bij Douane EU in Brussel. De Douane denkt dat deze overgangsperiode doorloopt tot 1 juli 2023 en dat dan alle bedrijven zijn gemigreerd naar DMS. Bovenstaande geeft wat meer duidelijkheid in tijdslijnen en geeft richting aan de aangevers om over te gaan op een plan van aanpak.

Op basis van bovenstaande planning kunnen bedrijven rekening gaan houden met budget en capaciteit om DMS in te regelen met hun processen en daarnaast met de interne en externe gesprekspartners nadere afspraken te maken over invulling van deze implementatie. Veel bedrijven hebben hierbij ook hun IT partner en externe adviseur nodig om een juiste vertegenwoordiging te hebben in het project team en een gesprekspartner richting de Douane. Ook bij eventuele uitbesteding van deze activiteiten moet er afstemming plaatsvinden over verantwoordelijkheden, taken en data uit bedrijfssystemen.

Ons advies is om hiervoor zo spoedig mogelijk een voorlopige projectplanning te maken met de betrokken partijen en een projectverantwoordelijke aan te stellen, zodat u als aangever straks niet voor verrassingen komt te staan. Denk niet dat er straks voldoende hulp van buitenaf beschikbaar is. Er ontstaan straks overal piekmomenten, zowel bij Douane, softwareleveranciers als adviseurs en outsource partijen. Hierbij gaat er aan alle kanten schaarste in capaciteit ontstaan, als dat nu al niet het geval is. Maak er dus werk van en zorg ervoor dat uw bedrijf de beste keuzes maakt om straks comfortabel aangiften te kunnen indienen, zonder dat vrachtauto’s, of nog erger uw klanten, staan te wachten op uw leveringen.

Need support with the transition from GPA to DMS? We are happy to help!

Pincvision is represented in the consultation group "Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB)", regarding the transition from GPA to DMS. Do you have any questions or can you use support in the transition of your processes to the new DMS? Please contact us. Our customs specialists are at your service.

21 Dec 2021 at 11:40 am
3 min
Published by:
Peter Italiaander
Head of Customs & Trade Affairs
Back to Newsroom
Subscribe to our newsletter!
Stay in the loop on trade compliance updates. Join our monthly newsletter for valuable insights, expert opinions, and industry news. Sign up now!
Let's get in touch!

Leave your contact details and we will get back to you on short notice.

  • Pincvision Headquarter
  • Terborgseweg 102
  • 7005 BC Doetinchem
  • The Netherlands
  • Pincvision UK Ltd.
  • Unit 5 Lancaster Way
  • Biggleswade
  • SG18 8YL London
  • United Kingdom
+31(0)884321800
[javascript protected email address]