Headerafbeelding

Van GPA naar DMS: Welke acties kunt u ondernemen?

In mijn laatste update over de overgang van GPA naar DMS, "Aanvullend scenario DMS voor GPA aangevers" las u over de verschillende scenario's voor de migratie van GPA naar DMS. Er wordt op dit moment een laatste hand gelegd aan de specificaties (Message Implementation Guide 1.0), zodat de software leveranciers vanaf april definitief aan een ontwerp kunnen bouwen. U leest in dit artikel hoe u als GPA aangever voorbereidingen kan treffen.

Brief aan directie aangevers

Binnenkort worden directies van de huidige GPA aangevers aangeschreven door de Douane dat alle aangevers uiterlijk 1 januari 2023 moeten zijn gemigreerd naar DMS. Deze brief geeft een signaal af naar de directie van GPA aangevers dat er middelen en capaciteit beschikbaar dienen te worden gesteld om deze migratie te faciliteren.

Einddatum DMS

De einddatum is in de tussentijd verschoven van 1 juli 2022 naar naar 1 januari 2023. Op dit moment kan er niet worden afgeweken, ondanks dat de planning voor softwareleveranciers en aangevers uitdagend zal worden. Dit betekent vooralsnog dat de huidige werkwijzen stoppen per 1 januari 2023.

DMS zal vanaf dan het nieuwe aangiftesysteem voor Douane Nederland zijn met de daarbij behorende Europees gestelde (dataset)eisen.

Overige communicatie Douane

Binnen enkele weken wordt er ook een informatieset naar de huidige contactpersonen van de GPA aangevers (IIAA vergunninghouders) verstuurd met een gedetailleerde uitleg. In deze informatie wordt ook verwezen naar een webinar van de Douane op woensdag 21 april. Noteer deze datum in uw agenda!

De website van de Douane zal worden geactualiseerd en de Douane stelt een groepje medewerkers samen als vraagbaak voor het bedrijfsleven met betrekking tot de. de uitfasering en omzetting.

Keuze DMS

GPA aangevers hebben tot 1 juli 2021 de tijd om de definitieve keuze aan de Douane door te geven en met deze keuzes kan de Douane een migratieplanning voorbereiden.

In principe worden er geen bezoeken meer door de Douane afgelegd in het tijdvak mei-juni, maar bedrijven kunnen altijd verzoeken uitsturen indien gewenst.

Voorraadverloop (Audit File logistiek)

Wat betreft het voorraadverloop ligt er een Proof of Concept en worden er op dit moment testen gedaan vanuit de werkgroep tot en met April. Van aangevers wordt in beginsel verwacht dat zij het voorraadverloop op verzoek kunnen tonen/aanleveren vanuit het huidige voorraadsysteem.

In een latere fase zal de standaard voor de Audit File worden bepaald en uiteindelijk zal deze verplicht zijn voor aangevers die gebruik maken van de ketenregeling.

Welke acties kunt u ondernemen?

Afgaand op het bovenstaande adviseer ik u tijdig te anticiperen op de communicatie van de Douane en de nodige maatregelen te nemen ter voorbereiding op DMS. Heeft u hierbij hulp nodig? Pincvision kan voor u een impact analyse uitvoeren met onze DMS scan. Hiermee brengen wij de huidige GPA processen in kaart en inventariseren de mogelijkheden en de gewenste aanpak voor de migratie naar DMS. Ook kunnen wij u operationeel en vanuit een Douane management perspectief ontzorgen gedurende deze intensieve periode.

Heb ik uw interesse gewekt? Neem dan contact met mij, Peter Italiaander, Sr. Business Development & Customs Manager, op voor een vrijblijvende afspraak via p.italiaander@pincvision.com of +31(0)6-83216125.

Lees hier de voorgaande artikelen van Peter over GPA en DMS:

26 mrt. 2021 at 00:00
3 min
Gepubliceerd door:
Peter Italiaander
Head of Customs & Trade Affairs
Terug naar nieuwsoverzicht