Elektronica & telecommunicatie

Op deze pagina vertellen wij u graag met welke trade compliance verplichtingen u rekening moet houden als producent in de Elektronica & telecommunicatie branche met betrekking tot Exportdocumenten, Milieu verplichtingen, Douane verplichtingen, Btw & Intrastat aangiften.

Op basis van de goederenstromen, de gemaakte afspraken omtrent vervoer en invoer en uitvoerverplichtingen kunnen er Btw-verplichtingen in andere landen ontstaan. Dit leidt doorgaans tot:

In verschillende landen kunnen Btw-uitstelregels gelden voor specifieke goederen, voornamelijk voor consumentenelektronica.

Wat de invoer betreft, moet u zorgvuldig kijken naar de aftrekbaarheid van de Btw die verschuldigd is voor de toepassing van verschillende nationale regels voor verlegging van Btw en uitstel.

Voor niet fysieke producten zoals bijvoorbeeld elektronische diensten, software en andere telecommunicatie- en omroepdiensten zijn de regels voor de plaats van dienst van groot belang. Met name als het gaat om B2C leveringen. Dit leidt tot verschillende verplichtingen op het gebied van Btw-naleving binnen en buiten de EU. Buiten de EU wordt steeds meer een registratieverplichting voor e-services ingevoerd, wat betekent dat het lokale Btw-tarief moet worden berekend.

BTW MOSS (Mini One Stop Shop) kan mogelijk worden toegepast. Denkt u ook aan de facturatieverplichtingen. Bij toepassing van MOSS kunt u de volgende diensten binnen de EU leveren zonder dat u zich in elk EU land opnieuw moet registreren:

  • Telecommunicatiediensten
  • Televisie- en radio-omroepdiensten
  • Online diensten (zogenaamde e-services)

Ook als uw bedrijf niet in de EU gevestigd is, kunt u hiervan profiteren want er zijn twee varianten: één voor bedrijven binnen de EU (de Unieregeling) en een voor bedrijven buiten de EU (de niet-Unieregeling).

Wilt u zich geen zorgen meer hoeven maken over uw btw-verplichtingen? Laat onze Btw specialisten dit voor u regelen!

In de Elektronica & telecommunicatie industrie is vaak sprake van een stroom van reserveonderdelen. Het is belangrijk om het transparant te maken om te zorgen voor een snel wereldwijd proces. Hierdoor bent u in staat om (douane) doorlooptijden te bewaken.

HS classificatie van producten
moet zorgvuldig worden bekeken vanwege grote verschillen in invoerrechten. Op de meeste producten is een invoerrecht van 0% van toepassing. Voor andere (consumenten) elektronische producten is een hoger tarief van toepassing. Voor een televisie geldt bijvoorbeeld een hoger tarief, terwijl dit voor een bijna identiek product zoals een monitor het 0% tarief is. Dit laatste komt bijvoorbeeld doordat er een IT informatietechnologieovereenkomst (ITA) is gesloten.

De ITA omvat een groot aantal geavanceerde technologische producten, waaronder computers, telecommunicatieapparatuur, halfgeleiders, fabricage- en testapparatuur voor halfgeleiders, software, wetenschappelijke instrumenten en de meeste onderdelen en accessoires van deze producten.

Elektronica- & Telecommunicatieapparatuur kan ook een exportvergunning vereisen, bijvoorbeeld omdat zij ook voor militair gebruik ingezet kunnen worden (zogenaamde dual use goederen). Denk aan radioapparatuur die kan worden gebruikt om signalen te blokkeren of explosieven op afstand te laten ontploffen.

Pincvision kan helpen bij het borgen/verbeteren van de kwaliteit van uw broker(s). Tevens is Pincvision gespecialiseerd in het indelen/classificeren van goederen op zowel HS als dual use niveau.

Afhankelijk van het land van bestemming kan het vereist zijn dat de oorsprong van uw goederen dient te worden aangetoond door middel van een:

  • Certificaat van Oorsprong (CvO). Eventueel aangevuld met een gelegaliseerde verkoopfactuur. Beide documenten dienen digitaal te worden aangeboden bij de Kamer van Koophandel voor legalisatie. Een aanvullende vereiste kan zijn dat documenten ook gelegaliseerd dienen te worden door de Ambassade of BuZa (Ministerie van Buitenlandse Zaken).
  • EUR.1/EURMED of factuurverklaring. Dit is mogelijk indien het land van bestemming een preferentiële handelsovereenkomst heeft afgesloten met de Europese Unie. U betaalt dan minder of geen invoerrechten.
  • Conformiteitscertificaat. Exporteert u naar landen in het Midden-Oosten en/of Afrika, houdt u dan rekening met de geldende conformiteitsprogramma's, zoals PSI en PCA. Hiervoor heeft u een conformiteitscertificaat nodig, om aan te tonen dat uw producten vooraf geregistreerd en getoetst zijn aan bijvoorbeeld de technische specificaties en consumentenveiligheidsnormen van het betreffende land.

Voor Elektronica & telecommunicatie apparatuur moet u ook rekening houden met productveiligheid en andere technische normen, aangezien uw goederen mogelijk aangepast moeten worden om te voldoen aan de regels van uw exportmarkt.

Producten zoals telefoons, netwerkapparatuur, e-readers, schermen, luidsprekers en computers hebben vaak exportdocumentatie nodig. Welk document u nodig heeft en/of het best kunt gebruiken, verschilt per land waarnaar u verzendt.

De Elektronica & Telecommunicatie industrie omvat ook producten zoals e-services, software en andere telecommunicatie- en omroepdiensten die geen tastbare producten zijn. Voor dit type producten zijn over het algemeen geen oorsprongsdocumenten vereist. U kunt gebruik maken van onze “Export Documents in Control” oplossing om ervoor te zorgen dat uw exportdocumenten proces een gecontroleerd & zorgeloos proces wordt!

Indien u uw producten levert binnen de Europese Unie, krijgt u veelal ook te maken met Intrastat verplichtingen. Een statistische verplichting waarmee bedrijven bij het lokale bureau voor statistiek aangeven hoeveel zij 'exporteren en importeren' binnen de EU. Elk land kent hiervoor eigen drempelwaarden en aangiftedeadlines.

Let op dat u uw Intrastat aangiften goed op orde heeft, want fouten in dit proces kunnen aanleiding zijn voor autoriteiten om een audit uit te voeren, niet alleen op gebied van Intrastat, maar vaak in combinatie met uw Btw processen.

De WEEE-richtlijn (in het Nederlands bekend als AEEA-richtiljn) voor Elektronica & telecommunicatie geldt alleen voor alle eindproducten, niet voor losse onderdelen. De implementatie van deze richtlijn kan echter van land tot land verschillen. Als producent in de Elektronica & Telecommunicatie branche moet u er rekening mee houden dat alle eindproducten met een stekker onder de reikwijdte van de AEEA-richtlijn vallen.

De batterijrichtlijn is van toepassing op ingebouwde batterijen en vervolgens op na geleverde batterijen. Wanneer u de toepasselijke drempel in een land overschrijdt, bent u verplicht om periodiek batterij declaraties in te dienen. Denk bijvoorbeeld aan een mobiele telefoon.

Met betrekking tot de verpakkingsrichtlijn dient u de materialen waarin uw producten verpakt zijn aan te geven. Let hierbij wel op dat de verplichting in alle landen niet op dezelfde manier geldt. Onze specialisten kunnen u hierbij helpen.

De verpakkingsrichtlijn is van toepassing op primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen. Neem als voorbeeld de mobiele telefoon:

  • Primaire verpakking bevat al het verpakkingsmateriaal dat om de mobiele telefoon heen zit als je het koopt. Denk hierbij aan het doosje waar de telefoon in zit, het plastic dat het scherm beschermt en het plastic waarin de oordopjes zijn verpakt.
  • Secundaire verpakking bevat de verpakking die wordt gebruikt om verschillende voorverpakte (primaire) producten samen te groeperen. Je hebt bijvoorbeeld meerdere doosjes samen verpakt in één grote doos. Deze grote doos is een voorbeeld van secundaire verpakkingen.
  • Tertiaire verpakking bevat al het verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt om de dozen te transporteren. Denk aan pallets of beschermmateriaal dat om de dozen heen zit.

Om ervoor te zorgen dat u voldoet aan al uw compliance verplichtingen, staan onze specialisten altijd voor u klaar. Wij vinden het belangrijk dat wet- en regelgeving in verschillende landen geen barrière vormt voor internationale handel!