Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid scan

Milieuverplichtingen behoren tot de meest complexe verplichtingen van trade compliance. Wereldwijd, maar zelfs alleen al binnen de EU. Producentenverantwoordelijkheid voor WEEE (in Nederland bekend als AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur), Batterijen en Verpakkingsmateriaal houdt producenten verantwoordelijk voor de kosten van het beheer van hun producten tot aan het einde van de levenscyclus. De milieurichtlijnen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (ook bekend als EPR: Extended Producer Responsibility) worden verschillend geïnterpreteerd door landen. Dit resulteert in lokale wetgeving pér verplichting waarmee u rekening dient te houden.

Welke verplichtingen gelden voor u en hoe staat u ervoor?

Wilt u exact weten aan welke verplichtingen voor WEEE, Batterijen of Verpakkingen uw bedrijf moet voldoen? Of twijfelt u aan de huidige mate van compliance van uw milieuverplichtingen wereldwijd?

Met de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid scan (hierna EPR Scan genoemd) krijgt u een volledig en praktisch overzicht van alle milieuverplichtingen voor WEEE, Batterijen en/of Verpakkingen in alle landen waar u producten op de markt brengt. De scan geeft antwoord op belangrijke vragen als:

  • Welke milieuverplichtingen heeft uw bedrijf?
  • Voldoet u aan al deze verplichtingen, met andere woorden: bent u compliant?
  • Welke stappen moeten er genomen worden om compliant te geraken?

Stappen EPR scan

Milieu compliance is complex en vereist veel informatie. Met een uitgebreide vragenlijst verzamelen we de benodigde informatie over uw bedrijf, producten en de markten waarin u actief bent. De stappen die wij samen met u doorlopen om een compleet beeld van uw verplichtingen en huidige organisatie te krijgen zijn als volgt:

  1. Kick-off sessie informatiebehoefte
  2. Scan van uw huidige beschikbare data
  3. Rapportage met aanbevelingen

Informatie is ‘key’

De EPR scan start met een kick-off sessie met de verantwoordelijke personen binnen uw bedrijf en onze Environmental Compliance Specialisten. In deze sessie stemmen we samen de informatiebehoefte af en nemen we de vragenlijst met u door. Nadat we alle benodigde informatie ontvangen hebben, starten we met het in kaart brengen van de milieu compliance verplichtingen voor WEEE, Batterijen en/of Verpakkingen die voortvloeien uit uw bedrijfsmodel.

Data scan

Een deel van onze EPR scan is het uitvoeren van een uitgebreide Data Scan. Het doel hiervan is om te beoordelen of uw data volledig en kwalitatief op orde is. Zo weten we of uw organisatie klaar is om aan uw (nieuwe) rapportageverplichtingen te voldoen. Mocht dit nog niet het geval zijn, dan begeleiden wij u bij de stappen die u moet nemen om aan de rapportage-vereisten te voldoen.

Rapportage & aanbevelingen

In de rapportage beschrijven we objectief aan welke milieuverplichtingen uw bedrijf moet voldoen. Ook beoordelen we de huidige stand van zaken:

  • Welke milieuregistraties zijn reeds actief?
  • Zijn de registraties juist opgezet en rapporteert u ‘compliant’ aan de actuele regelgeving?

Voor verplichtingen die u nog niet nakomt, geven we advies over de stappen die genomen moeten worden om compliance te borgen voor uw organisatie. Pincvision voert deze stappen voor u uit en verzorgt alle bijkomende verplichtingen voor u. In een gezamenlijk proces helpen we uw bedrijf aan alle vereisten te voldoen.

Diensten
Pincvision's bedrijfsvideo Neem contact met ons op
Contact met onze specialisten

Voldoet uw organisatie aan alle milieuverplichtingen? Loop geen risico’s en neem uw verantwoordelijkheid.

Neem vandaag nog contact op met onze specialisten. Zij gaan graag met en voor u aan de slag om te zorgen dat u aan alle verschillende milieurichtlijnen wereldwijd voldoet. Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

+31(0)884321800
[javascript protected email address]