Machines & gereedschappen

Op deze pagina vertellen wij u graag met welke trade compliance verplichtingen u rekening moet houden als producent in de Machines & gereedschappen branche met betrekking tot Exportdocumenten, Milieu verplichtingen, Douane verplichtingen, Btw & Intrastat aangiften.

Op basis van de goederenstromen, de gemaakte afspraken omtrent vervoer en invoer en uitvoerverplichtingen kunnen er Btw-verplichtingen in andere landen ontstaan. Dit leidt doorgaans tot:

Wat de invoer betreft, dient u zorgvuldig te kijken naar de aftrekbaarheid van de Btw die verschuldigd is voor de toepassing van verschillende nationale regels voor verlegging van Btw en uitstel.

Meer specifiek voor de Machine & Gereedschappen industrie moet er rekening worden gehouden dat installatieregels van toepassing kunnen zijn. Dit leidt ertoe dat u Btw-plichtig bent in het EU-land van installatie/montage, eventueel kan ook een verlegging van toepassing zijn.

Bij Machines & gereedschappen is HS classificatie vooral belangrijk voor samengestelde producten. Afgewerkte producten kunnen anders worden geclassificeerd dan losse componenten. Dit beïnvloedt de invoerrechten. Daarom is het van belang om de juiste classificatie per product te bepalen. Onze specialisten helpen u bij het optimaliseren van uw classificatieproces door advies te geven over mogelijke kostenbesparingen en het voorkomen van risico's (in het geval van onjuiste classificatie).

Toezicht op het juiste gebruik van HS codes door uw 'brokers' is ook erg belangrijk. Dit is vaak een tijdrovende klus. Pincvision kan u helpen bij het borgen/verbeteren van de kwaliteit van uw broker(s).

Wat betreft de oorsprongsregelgeving voor Machines & Gereedschappen, wordt er onderscheid gemaakt tussen reserveonderdelen en afgewerkte producten. Onze oorsprong specialisten kunnen u helpen bij het opzetten van een solide oorsprongsproces, van determinatie tot het beheer hiervan. Zij zullen u alles vertellen over de mogelijkheden met betrekking tot preferentiële oorsprong in relatie tot handelsovereenkomsten en dus adviseren het preferentiële tarief toe te passen om kosten te besparen. Hiernaast is Pincvision tevens gespecialiseerd in het indelen/classificeren van goederen en het bepalen van de oorsprong van deze goederen.

Afhankelijk van het land van bestemming kan het vereist zijn dat de oorsprong van uw goederen dient te worden aangetoond door middel van een:

  • Certificaat van Oorsprong (CvO). Eventueel aangevuld met een gelegaliseerde verkoopfactuur. Beide documenten dienen digitaal te worden aangeboden bij de Kamer van Koophandel voor legalisatie. Een aanvullende vereiste kan zijn dat documenten ook gelegaliseerd dienen te worden door de Ambassade of BuZa (Ministerie van Buitenlandse Zaken).
  • EUR.1/EURMED of factuurverklaring. Dit is mogelijk indien het land van bestemming een preferentiële handelsovereenkomst heeft afgesloten met de Europese Unie. U betaalt dan minder of geen invoerrechten.
  • Conformiteitscertificaat. Exporteert u naar landen in het Midden-Oosten en/of Afrika, houdt u dan rekening met de geldende conformiteitsprogramma's, zoals PSI en PCA. Hiervoor heeft u een conformiteitscertificaat nodig, om aan te tonen dat uw producten vooraf geregistreerd en getoetst zijn aan bijvoorbeeld de technische specificaties en consumentenveiligheidsnormen van het betreffende land.

In de Machines & gereedschappen branche betaalt u invoerrechten in het land van bestemming afhankelijk van de waarde van uw machine, de onderdelen of het gereedschap.

Met Pincvision’s oplossing “Export Documents in Control” maakt u van het exportdocumenten proces een gecontroleerd, zorgeloos en globaal proces binnen uw supply chain. U voorkomt nare verrassingen als vertragingen bij de grens, extra kosten en ontevreden klanten door uw exportdocumenten proces over te laten aan dé specialist.

Indien u uw producten levert binnen de Europese Unie, krijgt u veelal ook te maken met Intrastat verplichtingen. Een statistische verplichting waarmee bedrijven bij het lokale bureau voor statistiek aangeven hoeveel zij 'exporteren en importeren' binnen de EU. Elk land kent hiervoor eigen drempelwaarden en aangiftedeadlines.

Let op dat u uw Intrastat aangiften goed op orde heeft, want fouten in dit proces kunnen aanleiding zijn voor autoriteiten om een audit uit te voeren, niet alleen op gebied van Intrastat, maar vaak in combinatie met uw Btw processen.

De WEEE-richtlijn (in het Nederlands bekend als de AEEA-richtlijn: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) voor Machines & gereedschappen geldt alleen voor alle eindproducten, niet voor losse onderdelen. De implementatie van deze richtlijn kan echter van land tot land verschillen. Houd er rekening mee dat alle eindproducten met een netstekker onder de WEEE- richtlijn (AEEA-richtlijn) vallen.

De batterijrichtlijn is van toepassing op ingebouwde batterijen en vervolgens op na geleverde batterijen. Wanneer u de toepasselijke drempel in een land overschrijdt, bent u verplicht om periodiek batterij declaraties in te dienen. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische boormachine.

Bij Machines & gereedschappen dient u ook rekening te houden met de verpakkingsrichtlijn als u bijvoorbeeld kleine schroeven exporteert. Hieronder staan drie soorten verpakkingen hiervan beschreven:

  • Primaire verpakking bevat de eerste productverpakking van het artikel. Bijvoorbeeld het doosje waarin meerdere losse schroeven verpakt zijn.
  • Secundaire verpakking bevat de verpakking die wordt gebruikt om verschillende voorverpakte (primaire) producten samen te groeperen. Bijvoorbeeld een grote kartonnen doos die meerdere kleine doosjes schroeven bevat.
  • Tertiaire verpakking bevat de transportverpakking die uw goederen tijdens het transport beschermt. Denk hierbij aan de kartonnen dozen die samen worden vervoerd op één pallet. De plastic wrapping dat hier omheen zit en de pallet zijn voorbeelden van tertiaire verpakkingen.

Om uw milieucompliantieproces snel en foutloos te maken, is het erg belangrijk dat uw brongegevens in orde zijn. Deze gegevens worden gebruikt om de vereiste informatie voor de aangifte in het land van bestemming op te halen. Ons team van Compliance Analisten kan u helpen uw gegevens te verbeteren en te verrijken en vervolgens uw periodieke aangiften bij de autoriteiten in te dienen. Dit optimaliseert de snelheid en kwaliteit van uw processen en zorgt ervoor dat u tijdig aan uw aangiftetermijnen voldoet.

Bent u op zoek naar een partner die alle compliance processen voor u regelt? Wees er zeker van dat compliance geen belemmering is voor uw internationale handel. Laat Pincvision uw compliance-verplichtingen voor u regelen!