Vervoersmiddelen

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in deze branche door de opkomst van e-voertuigen, zoals e-bikes en elektrische auto's. Dit heeft ook effect op de trade compliance verplichtingen. Als producent is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze wettelijke vereisten, omdat het vaak om kostbare producten gaat, waarbij de (financiële) risico's significant zijn.

Op deze pagina vertellen wij u graag met welke trade compliance verplichtingen u rekening moet houden als producent in de Vervoersmiddelen branche met betrekking tot Exportdocumenten, Milieu verplichtingen, Douane verplichtingen, Btw & Intrastat aangiften.

Op basis van de goederenstromen, de gemaakte afspraken omtrent vervoer en invoer en uitvoerverplichtingen kunnen er Btw-verplichtingen in andere landen ontstaan. Dit leidt doorgaans tot:

Kijkt u bij import goed naar de aftrekbaarheid van de invoer-btw en of er wellicht verleggingsregelingen danwel uitstelregelingen van toepassing zijn in het land van invoer.

Duurzaamheid wordt ook voor u als producent steeds belangrijker, maar weet u dat dit ook impact heeft op uw invoerrechten? Denk aan:

  • Productclassificatie. Steeds meer vervoersmiddelen worden elektrisch aangedreven, dit zorgt ook voor verandering in hoofdstukken/categorieën van HS classificatie. Het vergt een gedetailleerde beschrijving van uw producten en componenten en verbrede kennis van HS indeling om uw producten op de juiste manier te classificeren. Laat u hierbij ondersteunen door een van onze specialisten en voorkom risico's op boetes en audits door gebruik van foutieve percentages invoerrechten.

In uw branche worden over het algemeen significante bedragen aan invoerrechten en andere belastingen geheven. Dit zorgt ervoor dat een wereldwijd overzicht van kosten per land veel toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie. Pincvision kan helpen bij het borgen/verbeteren van de kwaliteit van uw broker(s).

Afhankelijk van het land van bestemming kan het vereist zijn dat de oorsprong van uw goederen dient te worden aangetoond door middel van een:

  • Certificaat van Oorsprong (CvO). Eventueel aangevuld met een gelegaliseerde verkoopfactuur. Beide documenten dienen digitaal te worden aangeboden bij de Kamer van Koophandel voor legalisatie. Een aanvullende vereiste kan zijn dat documenten ook gelegaliseerd dienen te worden door de Ambassade of BuZa (Ministerie van Buitenlandse Zaken).
  • EUR.1/EURMED of factuurverklaring. Dit is mogelijk indien het land van bestemming een preferentiële handelsovereenkomst heeft afgesloten met de Europese Unie. U betaalt dan minder of geen invoerrechten.
  • Conformiteitscertificaat. Exporteert u naar landen in het Midden-Oosten en/of Afrika, houdt u dan rekening met de geldende conformiteitsprogramma's, zoals PSI en PCA. Hiervoor heeft u een conformiteitscertificaat nodig, om aan te tonen dat uw producten vooraf geregistreerd en getoetst zijn aan bijvoorbeeld de technische specificaties en consumentenveiligheidsnormen van het betreffende land.

Voertuigen worden in Nederland ingeschreven op basis van een Certificaat van Overeenstemming. Deze wordt wel eens door elkaar gehaald met het Certificaat van Oorsprong. Het Certificaat van Overeenstemming kan verkregen worden via de RDW. Verder kan het in de Vervoersmiddelen industrie soms zo zijn dat het bewijs van oorsprong onduidelijk is. Als u problemen ervaart of wanneer het bewijs van oorsprong onduidelijk is, staan onze specialisten klaar om u hier alles over te vertellen.

Indien u uw producten levert binnen de Europese Unie, krijgt u veelal ook te maken met Intrastat verplichtingen. Een statistische verplichting waarmee bedrijven bij het lokale bureau voor statistiek aangeven hoeveel zij 'exporteren en importeren' binnen de EU. Elk land kent hiervoor eigen drempelwaarden en aangiftedeadlines.

Let op dat u uw Intrastat aangiften goed op orde heeft, want fouten in dit proces kunnen aanleiding zijn voor autoriteiten om een audit uit te voeren, niet alleen op gebied van Intrastat, maar vaak in combinatie met uw Btw processen.

Vanuit milieu perspectief dient u rekening te houden met de verpakkingsrichtlijn. U dient u de materialen waarin uw producten verpakt zijn aan te geven. Deze richtlijn is van toepassing op 3 soorten verpakkingen: primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen.

In de Vervoersmiddelen industrie kunt u als voorbeeld denken aan een fiets. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende soorten verpakkingen van de fiets:

  • Primaire verpakking: eerste productverpakking die het verkochte artikel bevat zoals een grote kartonnen doos waarin de fiets zit.
  • Secundaire verpakking: verpakking die wordt gebruikt om verschillende voorverpakte (primaire) producten samen te groeperen. Als meerdere in dozen verpakte fietsen bij elkaar verpakt zijn door middel van plastic folie, valt dit onder secundaire verpakkingen.
  • Tertiaire verpakking: als de dozen worden vervoerd heeft u te maken met transportverpakkingen zoals o.a. grote kartonnen dozen die voor transport worden gebruikt en bijvoorbeeld pallets waar de dozen op staan bij het vervoeren.

Ieder land van bestemming heeft zo zijn eigen richtlijnen voor deze milieuaangifte. Komt u boven de drempelwaarde uit, dan bent u verplicht om uw verpakkingenaangiften periodiek (maandelijks, per kwartaal) in te dienen bij de betreffende milieu autoriteit. De drempelwaarden verschillen per land en zijn ook onderhevig aan wijzigingen.

Denk hiernaast ook aan de batterijen aangifte. De batterijrichtlijn is van toepassing op ingebouwde batterijen en vervolgens op na geleverde batterijen. Wanneer u de toepasselijke drempel in een land overschrijdt, bent u verplicht om periodiek batterij declaraties in te dienen. Denk bijvoorbeeld aan accu's en batterijen in e-vervoersmiddelen.

Om ervoor te zorgen dat u voldoet aan al uw compliance verplichtingen, staan onze specialisten altijd voor u klaar. Wij vinden het belangrijk dat wet- en regelgeving in verschillende landen geen barrière vormt voor internationale handel!