SAF-T aangiften

Een Standard Audit File for Tax (SAF-T) is de verzamelnaam voor een internationale datastandaard voor het periodiek uitwisselen van fiscale transactiegegevens van bedrijven richting de lokale autoriteiten. Het woord ‘standaard’ doet vermoeden dat de structuur voor elk land nagenoeg hetzelfde is. Maar dat is helaas (nog) niet zo. Daar waar de vereiste gegevens in eerste instantie veel gelijkenis vertonen, hebben landen echter vaak diepgaande en uiteenlopende eisen die pas goed overzichtelijk zijn in de details.

Wat moet worden gerapporteerd met een SAF-T aangifte?

Het formaat van een verplichte SAF-T aangifte voor btw is complex en gedetailleerd. De aangifte is verdeeld in verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat verschillende subonderdelen, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in nog kleinere secties. Het resultaat? Een uiterst gedetailleerde rapportage met (soms honderden) velden die iedere maand moet worden gerapporteerd binnen de gestelde deadline van ieder land. Of op verzoek moet worden opgeleverd tijdens een audit.

Alle datavelden moeten worden geconverteerd naar een XML-structuur die leesbaar is voor de lokale belastingautoriteit. Houd er rekening mee dat er geregeld wijzigingen plaatsvinden. Niet enkel in de plaatselijke wet- en regelgeving, maar ook komende wijzigingen in SAF-T verplichtingen. Zorg dat u hiervan op de hoogte bent (en blijft) om deze veranderingen aan te brengen in uw rapportageproces. Vanwege de enorme complexiteit is hieromtrent een nauwe samenwerking tussen de IT en fiscale afdelingen niet langer een luxe, maar een absolute vereiste.

Laat Pincvision uw SAF-T zorgen volledig uit handen nemen

Deze complexe aangiften vragen om specialistische en praktische kennis. Zo voorkomt u fouten en boetes en weet u zeker dat u uw interne processen op orde heeft. Een must als het gaat over uw btw-processen. Pincvision heeft voor u een slimme, flexibele RegTech oplossing ontwikkeld, genaamd ‘DEVI’.

 • Slim, omdat wij de diepgaande kennis van wetgeving geïntegreerd hebben in onze geautomatiseerde oplossingen en aanvullende diensten.
 • Flexibel, omdat DEVI zo gebouwd is dat wij snel kunnen reageren op wijzigingen in wet- en regelgeving en/of datavereisten.

In DEVI hebben wij duizenden business rules vastgelegd en zijn alle gegevenstoewijzingen (data-mapping) met verschillende belastingautoriteiten opgesteld. Zodoende kunnen wij naadloos al uw SAF-T en overige btw-aangiften binnen de EU uit handen nemen. U heeft dus voor alle verschillende verplichtingen maar één partner nodig: Pincvision.

Wat moet u hiervoor doen?

Niets ingewikkelds. U levert periodiek (op basis van de verplichting in het land, maar doorgaans maandelijks) uw financiële transactiegegevens bij ons aan, in uw reeds beschikbare (ERP) dataformaat. Wij zorgen ervoor dat dit op ons systeem aansluit. Hierdoor zijn aan uw zijde geen tijdrovende IT-inspanningen nodig. Onze mensen en systemen doen vervolgens de rest. Zij draaien de relevante compliance checks, vullen data aan waar dat nodig is, en converteren alle gegevens naar het vereiste formaat. Vervolgens dienen zij namens u de aangifte in bij de belastingautoriteiten.

Wilt u dat wij u helpen met uw SAF-T en overige btw-verplichtingen?

Laten we snel kennismaken. Zo weet u direct wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. Bel ons op +31(0)88-4321800, stuur een mail naar info@pincvision.com of nog makkelijker, vul het contactformulier in onderaan deze pagina en wij nemen contact met u op!

Meer info over SAF-T aangiften in Noorwegen, Polen, Portugal en Roemenië

SAF-T NOORWEGEN
Vanaf 1 januari 2022 is de tweemaandelijkse Noorse btw-aangifte vervangen door een SAF-T. Alle bedrijven moeten deze aangifte elektronisch indienen via het SAF-T-systeem (ID-porten online), de deadline is gebaseerde op de huidige deadlines, dus tweemaandelijks of jaarlijks). Dit is een andere SAF-T dan de al bestaande SAF-T financial. De benodigde informatie is nog vrij high-level, details op transactielevel worden per 2024 vereist.

SAF-T POLEN
Sinds 1 oktober 2020 zijn alle Poolse bedrijven verplicht om hun btw-aangiften elektronisch in te dienen. Dit gebeurt middels het SAF-T JPK_VAT* bestand. De Poolse JPK_VAT-bestanden bevatten financiële transactiegegevens. Hiervoor is een specifieke lay-out vastgesteld dat in een standaard XML-formaat elektronisch moet worden ingediend.

Er zijn 2 JPK_VAT varianten:

 • JPK_V7 M – voor belastingplichtigen die maandelijks btw betalen en
 • JPK_V7 K – voor belastingplichtigen die per kwartaal btw betalen.

* JPK is de afkorting voor Uniform Control File: een verzameling van gegevens uit de IT-systemen van een bedrijfsentiteit, over een bepaalde periode.

>> Lees hier meer over SAF-T Polen (Engels)

PORTUGAL FACTUUR & SAF-T VEREISTEN
Portugal was het eerste land dat SAF-T invoerde voor in Portugal gevestigde bedrijven. Sinds 2020 is de SAF-T verplicht voor alle belastingplichtigen die vennootschapsbelasting betalen.

Vanaf januari 2023 moeten Portugese facturen worden opgesteld met gecertificeerde factureringssoftware die een unieke ATCUD-code kan toekennen. Deze unieke documentcode (ATCUD) moet op alle fiscaal relevante facturen en documenten staan. Papieren of pdf-facturen moeten een QR-code bevatten. Sinds de invoering is de 'billing SAF-T' nu ook verplicht voor niet-ingezeten bedrijven die in Portugal voor de btw zijn geregistreerd. Bedrijven die op Portugees grondgebied onderworpen zijn aan de factuurregels en die in Portugal aan btw onderworpen handelingen verrichten, zijn verplicht de Portugese belastingdienst (AT) via elektronische gegevensoverdracht de elementen van de facturen toe te zenden die onder de voorwaarden van de btw-wetgeving worden uitgereikt, alsook de elementen van de documenten die de controle van goederen of de verlening van diensten mogelijk maken, ontvangstbewijzen, creditnota's, pro-formafacturen. De billing SAF-T moeten worden ingediend voor de 8e dag van de maand volgend op de afgifte.

De Portugese 'Autoridade Tributária e Aduaneira' (AT) zal, naast de bestaande factuur SAF-T PT vereisten, ook een verplichte Boekhoudkundige SAF-T invoeren. Deze wordt vanaf 1 januari 2024 ingevoerd voor ingezeten ondernemingen. De 'accounting' SAF-T is momenteel alleen op aanvraag vereist. Deze accounting SAF-T bestaat uit leveranciers- en klantgegevens, betalingsgegevens en GL-transactiegegevens

SAF-T ROEMENIË
Vanaf 1 januari 2022 (grote bedrijven) en 1 januari 2023 (middelgrote bedrijven) voert Roemenië een verplichte SAF-T rapportage (D406 btw-formulier) in voor alle Roemeense en buitenlandse bedrijven met een Roemeens btw-registratienummer. Niet-ingezeten bedrijven die voor btw-doeleinden zijn geregistreerd, hebben de verplichting om de ‘D406 informatieaangifte’ in vereenvoudigde vorm op te stellen en in te dienen.

De frequentie van rapporteren is gebaseerd op de huidige geldende btw-regels. Voor de meeste belastingplichtigen is dit maandelijks. De Roemeense D406 wordt als zeer complex beschouwd. Het is belangrijk dat u deze aangifte juist en tijdig indient, anders riskeert u een boete die kan oplopen tot 5,000 Roemeense leu (RON).

Roemeense verplichte B2B e-facturatie voor fiscaal risicovolle producten

Op 6 januari 2022, publiceerde de ANAF* order Nr. 12/2022 die de verplichting oplegt aan 'in Roemenië actieve belastingplichtigen' om leveringen van 'fiscaal hoog-risicoproducten' elektronisch te factureren via het RO e-Invoice-systeem.

In de bijlage heeft de ANAF een lijst van producten opgenomen die in deze categorie vallen en voor elk een motivering toegevoegd voor de hoogrisicoclassificatie. Zie hieronder een overzicht van de betreffende producten met een hoog risico die binnen de scope vallen:

 1. Groenten, fruit, wortels, eetbare knollen en andere planten.
 2. Alcoholische dranken.
 3. Nieuwe constructies, en constructies met latere wijzigingen en voltooiingen.
 4. Minerale producten, zand, grind en kiezelstenen. Inclusief mineraalwater en koolzuurhoudend water.
 5. Diverse soorten kleding, schoenen en ander schoeisel.

Verkoopt uw bedrijf producten in Roemenië die binnen deze categoriën vallen? Neem contact met ons op om erachter te komen of de verplichte B2B e-Invoicing van toepassing is voor uw organisatie.

* De implementatie van het SAF-T-systeem wordt geïnitieerd door de nationale belastingdienst (ANAF).

>> Lees hier de details over SAF-T Roemenië (Engels)

Diensten
Maak een afspraak Meer over Pincvision
Laten we kennismaken!

Meer weten over onze organisatie en services?

Vul het formulier in en we nemen spoedig contact met u op.

 • Pincvision hoofdkantoor
 • Terborgseweg 102
 • 7005 BC Doetinchem
 • The Netherlands
 • Pincvision UK Ltd.
 • Unit 5 Lancaster Way
 • Biggleswade
 • SG18 8YL London
 • United Kingdom
+31(0)884321800
[javascript protected email address]
Vul de landcode in van uw telefoonnummer (bijv. +31)