Chemie, olie & gas

Op deze pagina vindt u een uitgebreide beschrijving van trade compliance verplichtingen waarmee u rekening dient te houden als producent in de Chemie, olie & gas branche met betrekking tot Exportdocumenten, Milieu verplichtingen, Douane verplichtingen, Btw & Intrastat aangiften.

Op basis van de goederenstromen, de gemaakte afspraken omtrent vervoer en invoer en uitvoerverplichtingen kunnen er Btw-verplichtingen in andere landen ontstaan. Dit leidt doorgaans tot:

Kijkt u goed naar de 'plaats van levering regels' om te kunnen bepalen waar de Btw moet worden geheven en door wie (verplichte verleggingen). Er kunnen ook verlaagde tarieven van toepassing zijn. Het gebruik van een Douane of Btw entrepot is in de Chemie, olie & gas branche gebruikelijk en leidt ook tot andere Btw gevolgen.

Maakt u gebruik van het 0% Btw-tarief, zorgt u dan dat uw bewijslast op orde is. Fiscale autoriteiten kunnen hier naar vragen bij een audit. Met de POD oplossing van Pincvision bent u verzekerd van een gewaarborgd proces.

In de Chemie, olie & gas branche is juiste HS classificatie van producten van groot belang. Op basis hiervan worden namelijk uw invoerrechten vastgesteld. Deze HS classificatie kan correleren met dual use classificaties (goederen voor tweeërlei gebruik). Dit laatste kan betekenen dat u toestemming nodig heeft van de bevoegde autoriteit om de goederen te mogen exporteren. Dit wordt steeds meer door de douane gecontroleerd. Ongeoorloofde uitvoer, d.w.z. zonder vergunning exporteren, wordt zwaar gesanctioneerd en kan bovendien resulteren in reputatieschade. Door een extra controle op de kwaliteit van uw productclassificatie voorkomt u deze ongewilde situaties.

Daarnaast dient u rekening te houden met bijbehorende formaliteiten per land van import en export. Pincvision kan helpen bij het borgen/verbeteren van de kwaliteit van uw broker(s). Verder is Pincvision gespecialiseerd in het indelen/classificeren van goederen op zowel HS als dual use niveau.

Afhankelijk van het land van bestemming kan het vereist zijn dat de oorsprong van uw goederen dient te worden aangetoond door middel van een:

  • Certificaat van Oorsprong (CvO). Eventueel aangevuld met een gelegaliseerde verkoopfactuur. Beide documenten dienen digitaal te worden aangeboden bij de Kamer van Koophandel voor legalisatie. Een aanvullende vereiste kan zijn dat documenten ook gelegaliseerd dienen te worden door de Ambassade of BuZa (Ministerie van Buitenlandse Zaken).
  • EUR.1/EURMED of factuurverklaring. Dit is mogelijk indien het land van bestemming een preferentiële handelsovereenkomst heeft afgesloten met de Europese Unie. U betaalt dan minder of geen invoerrechten.
  • Conformiteitscertificaat. Exporteert u naar landen in het Midden-Oosten en/of Afrika, houdt u dan rekening met de geldende conformiteitsprogramma's, zoals PSI en PCA. Hiervoor heeft u een conformiteitscertificaat nodig, om aan te tonen dat uw producten vooraf geregistreerd en getoetst zijn aan bijvoorbeeld de technische specificaties en consumentenveiligheidsnormen van het betreffende land.

In de Chemie, Olie & Gas industrie ziet men vaak uitdagingen bij chemische producten in het bepalen van de oorsprong van het product. Vaak kan er namelijk geen constante oorsprong gegeven worden omdat het een combinatie van verschillende stoffen betreft.

Pincvision’s specialisten helpen u graag uw exportdocumenten proces een gecontroleerd en zorgeloos proces te maken. U voorkomt nare verrassingen zoals vertragingen bij de grens, extra kosten en ontevreden klanten door uw exportdocumenten proces over te laten aan Pincvision.

Indien u uw producten levert binnen de Europese Unie, krijgt u veelal ook te maken met Intrastat verplichtingen. Een statistische verplichting waarmee bedrijven bij het lokale bureau voor statistiek aangeven hoeveel zij 'exporteren en importeren' binnen de EU. Elk land kent hiervoor eigen drempelwaarden en aangiftedeadlines.

Let op dat u uw Intrastat aangiften goed op orde heeft, want fouten in dit proces kunnen aanleiding zijn voor autoriteiten om een audit uit te voeren, niet alleen op gebied van Intrastat, maar vaak in combinatie met uw Btw processen.

Met betrekking tot de verpakkingsrichtlijn dient u de materialen waarin uw producten verpakt zijn aan te geven. Let hierbij wel op dat de verplichting niet in alle landen op dezelfde manier geldt. Hierin zijn onze compliance specialisten gespecialiseerd.

De verpakkingsrichtlijn is van toepassing op primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen. Als je het hebt over olie kun je denken aan de volgende verpakkingen:

  • Primaire verpakking bevat de eerste productverpakking van het product. Bijvoorbeeld het vat of container waar de olie in zit of de spuitbus waar de smeerolie in zit.
  • Secundaire verpakking bevat de verpakking die wordt gebruikt om verschillende voorverpakte (primaire) producten samen te groeperen. Smeeroliën zitten vaak samen in één multipack. De verpakking die hieromheen zit valt onder secundaire verpakkingen.
  • Tertiaire verpakking bevat de transportverpakking zoals bijvoorbeeld een grote kartonnen doos waarin alle kleinere doosjes met tubes smeerolie zitten en de pallets waar meerdere olievaten op worden vervoerd.

Voor verschillende landen geldt een milieu aangifte verplichting voor eenmalige verpakkingen, zoals vaten, jerrycans, potten en flessen. Verpakkingsmaterialen die hergebruikt worden, zoals pallets, zijn soms uitgesloten, maar niet altijd. Onze specialisten weten precies wanneer dit wel of niet van toepassing is. Elk land kent zijn eigen richtlijn en drempelwaarden voor de aangifte verpakkingen. Met Pincvision weet u zeker dat u altijd op de hoogte bent van de laatste wetgeving.

Olie valt ook onder de EU-afvalstoffenwetgeving en is daarom in de meeste landen ook in de wet opgenomen. Wanneer u olie exporteert, moet u er rekening mee houden dat er ook voor olie verplichte registraties en aangiften zijn.

Het specialisten team van Pincvision ondersteunt u graag met het voldoen aan al uw compliance verplichtingen en zorgt ervoor dat wetten en regels geen barrière vormen voor uw internationale handel. Compliance in Control!