Headerafbeelding

Intrastat deadlines verlengd vanwege Corona (COVID-19)

Gezien de noodsituatie van de corona pandemie hebben verschillende landen de data voor de indiening van Intrastat aangiften verlengd. Hieronder vindt u een overzicht van de landen en de verlengingen.

Italië

De uiterste datum voor het indienen van de Intrastat aangiften voor de periodes februari, maart, april en mei 2020 is vastgesteld op 30 juni 2020.

Luxemburg

Statec, het Luxemburgse bureau voor de statistiek, heeft een aangepast tijdschema vrijgegeven voor het indienen van de Intrastat aangiften t/m juni, die de reguliere 16e werkdag als deadline hebben.

Reporting periode

(Uitgestelde) deadline

Februari 2020

24 april 2020

Maart 2020

15 mei 2020

April 2020

8 juni 2020

Mei 2020

30 juni 2020

Juni 2020

22 juli 2020

Daarnaast vermelden ze dat het voor hen niet mogelijk is deze tijdschema's in IDEP, het instrument waar de aangiften worden ingediend, aan te passen en dat eventuele aanmaningen voor de verlengde termijnen kunnen worden genegeerd.

Polen

Het ministerie van Financiën in Polen heeft aangekondigd dat de statistische verklaringen van Intrastat voor de maand april 2020 voor 20 mei 2020 kunnen worden ingediend.

Het indienen van de Intrastat aangifte voor april 2020 na de oorspronkelijke deadline zal geen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijven die Intrastat verplichtingen hebben.

Portugal

Vanwege de uitzonderlijke situatie verlengt INE nu de oorspronkelijk geplande termijn voor de rapportage over Intrastat van maart 2020 tot aanstaande 20 april 2020.

Slovenië

Bij het Bureau voor de Statistiek van de Republiek Slovenië zijn ze zich ervan bewust dat de zaken van veel van hun partners in de huidige omstandigheden zijn verstoord. Zij geven aan dat wanneer u niet in staat bent om de informatie tijdig te verstrekken, zij u vragen om deze later in te dienen.

Wij houden u op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het indienen van Intrastat aangiftes of verplichtingen als gevolg van het Coronavirus.

Bent u benieuwd naar de Intrastat service van Pincvision? Lees hier meer over de voordelen die u ondervindt wanneer u uw intrastat verplichtingen aan Pincvision over laat!

25 mrt. 2020 at 09:50