Headerafbeelding

Aanvullend scenario DMS voor GPA aangevers

In mijn vorige artikel las u over de overgebleven scenario’s voor de overgang van GPA naar DMS. Afgelopen maand heeft het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) verschillende sessies gehouden waarbij GPA aangevers zijn geïnformeerd over nieuwe DMS mogelijkheden. Hierbij hebben de GPA aangevers input geleverd vanuit hun bedrijfsperspectief. Deze input wordt uiteindelijk door het Douane management meegenomen in de besluitvorming.

Heeft u, als GPA aangever, afgelopen maand een van deze sessies bijgewoond? Dan weet u dat er waarschijnlijk nieuwe scenario’s bij gaan komen die de huidige aangevers meer aanspreken dan de tot nu toe aangeboden scenario’s. (Lees meer over de scenario’s in één van mijn voorgaande artikelen: “Van GPA naar DMS: Waar staan we nu"). Het lijkt aannemelijk dat er in ieder geval een aanvullende aangifte komt met een periodiek karakter, al of niet met een aanbrengbericht. Dat zou goed nieuws zijn voor vele GPA aangevers!

Wat is er tijdens deze sessies besproken?

Tijdens deze sessies heeft de Douane 8 mogelijke scenario’s gepresenteerd die naast Scenario A en B geïmplementeerd zouden kunnen worden vanuit de DWU. Twee van deze scenario’s bevatten een zogenaamde self-assessment component. Deze worden echter niet door de Douane ondersteund en zijn dus geen optie voor DMS.

Scenario’s en controles

GPA aangevers gaven tijdens deze sessies aan dat ze de aangifteprocessen zoveel als mogelijk willen en kunnen automatiseren. De voorwaarde hiervoor is dat de specificaties en procedures duidelijk zijn. Daarnaast willen ze logischerwijze zo min mogelijk logistiek oponthoud hebben.

De aangevers gaven aan de voorkeur te hebben het controle proces (indien van toepassing) tijdens of direct na inslag te laten plaatsvinden. Ze hebben hier in het algemeen geen problemen mee, zodra de goederen maar ter beschikking zijn en het logistieke proces niet wordt verstoord. Ook wordt er meer horizontaal toezicht door de aangevers aangedragen, zoals bijvoorbeeld een geplande toezicht dag met Douane en andere controlerende instanties.

Bij toekomstige controles lijkt het er zelfs op dat het steeds moeilijker wordt voor de Douane om controles in het logistieke proces vooraf af te stemmen door de ontwikkeling van robotisering en onbemande warehouses.

Vanuit het bedrijfsleven worden er zorgen geuit met betrekking tot beschikbare kennis en resources voor het opvolgen van de benodigde acties naar aanleiding van systeem errors en verstoringen in het aangifteproces.

Soort goederen

Er zijn nagenoeg geen beperkingen voor de keuze van de scenario’s als het gaat om het soort goederen, behalve voor goederen met specifieke vrijstelling van Btw en accijnzen. De aangever moet daarnaast wel zeker weten dat de goederen niet onderworpen zijn aan invoerverboden en beperkingen.

Grensoverschrijdende vergunningen

Voor aangevers met grensoverschrijdende vergunningen dienen er nog nadere afspraken te worden gemaakt door de Douane met andere lidstaten (onder andere met betrekking tot het aanbrengbericht en het inregelen van controles).

Overige ontwikkelingen

Op dit moment is er een zogenaamde container vrijgave bericht in ontwikkeling ter vervanging van de huidige DIN/DEN regeling in combinatie met het aanbrengbericht. Er wordt ook nagedacht over de ontwikkeling van een nieuwe audit file logistiek met betrekking tot het voorraadverloop.

Onderzoek bij GPA aangevers

Recentelijk heb ik onderzoek gedaan naar de impact van DMS op GPA aangevers, hoe GPA aangevers zich hier momenteel op voorbereiden en welke controle maatregelen er genomen dienen te worden om aan het moderne toezicht van de Douane te voldoen. Hiervoor heb ik o.a. een enquête gehouden onder GPA aangevers. Wenst u inzage te krijgen in deze (anonieme) enquête resultaten? Stuur een e-mail naar p.italiaander@pincvision.com of bel +(31)6-83216125, dan bekijk ik voor u de mogelijkheden.

Nieuwe GPA vergunningen

De Douane heeft gemeld dat vanwege de vertraging in het opleveren van DMS er weer aanvragen voor GPA vergunningen in behandeling worden genomen. De uiterlijke vervaldatum van de GPA vergunningen op 1 juli 2022 verandert niet. Ook een nieuwe GPA vergunning vervalt uiterlijk op deze genoemde datum. Dit betekent dat bedrijven die al langer de intentie hadden om een GPA vergunning aan te vragen maar deze niet verleend kregen, de aanvraagprocedure kunnen opstarten ter overbrugging naar DMS.

Pincvision zet een nieuw geautomatiseerd proces op

Het Pincvision Douane team zal in co-creatie met huidige GPA klanten een nieuw geautomatiseerd controle- en validatieproces opzetten, zodat deze voor het nieuwe DMS proces naadloos zal aansluiten op de controle en monitor eisen van de Douane. Wilt graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op dit gebied en andere Douane zaken? Schrijf u dan hier in voor de Pincvision nieuwsbrief.

Lees hier de voorgaande artikelen van Peter over GPA en DMS:

  1. Overgang van GPA naar DMS
  2. Van GPA naar DMS: waar staan we nu?
  3. Overgang GPA naar DMS: Stel uw DMS keuze nog even uit!

12 mrt. 2020 at 15:19