Headerafbeelding

Verplichte verlegging bij telecommunicatiediensten met ingang van 1 september 2017

Als gevolg van gedetecteerde btw-fraude met telecommunicatiediensten is met ingang van 1 september 2017 de verleggingsregeling van toepassing in Nederland.

De ingevoerde verleggingsregeling dient te worden toegepast op telecommunicatiediensten die in Nederland plaatsvinden en die worden verricht tussen ondernemers die deze diensten verrichten. Toepassing van de verleggingsregeling houdt in dat de ondernemer die in Nederland telecommunicatiediensten verricht aan een andere ondernemer die deze diensten verricht, op de factuur geen omzetbelasting vermeldt, maar melding maakt van ‘btw verlegd’.

De ingevoerde verleggingsregeling ziet alleen op de dienstverrichting tussen ondernemers die ook deze telecommunicatiediensten verrichten, zodat de diensten naar eindgebruikers buiten de reikwijdte van de nieuwe verlegging valt. Onder eindverbruikers worden mede verstaan ondernemers die dergelijke diensten aanschaffen om ze zakelijk binnen de eigen organisatie te verbruiken. Verder geldt deze verleggingsregeling dus alleen als de plaats van de telecommunicatiedienst in Nederland is gelegen (wanneer de afnemende ondernemer in Nederland is gevestigd of daar zijn gebruikelijke woon- of verblijfsplaats, zijn zetel of vaste inrichting heeft).

Btw-fraude voorkomen

De maatregel is genomen teneinde de gesignaleerde btw-fraude in Nederland met telecommunicatiediensten te voorkomen. De telecommunicatiediensten worden buiten de Europese Unie ingekocht en uiteindelijk via diverse ondernemersschakels, in zowel Nederland als daarbuiten, weer doorverkocht. Deze telecommunicatiediensten kunnen snel en voor grote bedragen tussen ondernemers plaatsvinden en ook over de grenzen heen.

Een verleggingsregeling maakt btw-carrouselfraude onmogelijk, daar de leverancier de verschuldigde btw verlegt naar zijn afnemer en dus geen btw berekent, zodat er ook geen btw wordt ontvangen door de leverancier. De afnemende ondernemer verantwoordt de btw in zijn eigen aangifte en brengt die btw op dezelfde aangifte in aftrek, indien en voor zover hij aftrekgerechtigd is. Er vindt geen daadwerkelijke betaling van btw aan de leverancier plaats zodat de leverancier niet kan frauderen door wel btw te factureren en ontvangen maar deze niet te voldoen aan de schatkist, terwijl de afnemer de btw wel van de schatkist terugkrijgt.

04 sep. 2017 at 14:58