Headerafbeelding

​Verpakkingseisen Duitsland

Sinds 1 januari j.l. geldt er een nieuwe verpakkingswet in Duitsland. Het blijkt dat die lang niet in alle gevallen goed wordt nageleefd. De kennis over de verplichtingen blijkt bij veel ondernemers nog te ontbreken.

Inhoud verpakkingswet

Het doel van de verpakkingswet ‘VerpackG’ was om de recyclingsquota te verhogen, de kosten eerlijker te verdelen en het gebruik van ecologisch verpakkingen te stimuleren. In de nieuwe wet worden fabrikanten en verkopers van verpakkingen verplicht om zich aan te melden bij het nieuwe centrale verpakkingsregister: de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister.

Ook als exporteur moet jij wellicht aan de nieuwe verpakkingswet voldoen. De wet in Duitsland legt de verantwoordelijkheid voor recycling neer bij eenieder die verpakkingen als eerste in omloop brengt op de Duitse markt.


Duitse handhaving van de wet

Het verpakkingsregister is openbaar en moet bewerkstelligen dat ook bedrijven elkaar controleren. De bedrijven dienen altijd aan te geven wat voor soort verpakkingsmateriaal ze gebruiken. Deze gegevens worden met elkaar vergeleken, zodat eventuele onjuiste opgaves aan het licht kunnen komen. Duitsland is altijd zeer streng met controleren en handhaven van de regels, bij het laatste onderzoek zijn er veel overtredingen geconstateerd.

Boetes

Deze week deelde de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, als toezichthoudende instantie, mee dat ze overtredingen van de wet hebben geconstateerd en dat ze deze overtredingen aan de handhavende instanties hebben gemeld. Ongeveer 2000 bedrijven riskeren nu een boete. De maximale boete die je opgelegd kunt krijgen bedraagt zo’n € 200.000.

Meer weten over de Duitseverpakkingswet ‘VerpackG’?

Om je verder op weg te helpen en meer inzicht te geven over de nieuwe Duitse verpakkingswet hebben wij hieronder een aantal handige linkjes op een rij gezet.

Bronnen: RvO & STRICK

13 sep. 2019 at 16:21