Headerafbeelding

Update Poolse gesplitste betalingen

De Europese Commissie heeft een concept van het besluit gepubliceerd waarbij Polen gemachtigd wordt een verplichte methode voor gesplitste betalingen in te voeren met betrekking tot de levering van bepaalde goederen en diensten. De toestemming is slechts verleend tot het einde van februari 2022.

De bijlage van dit besluit bevat een lijst met 152 goederen en diensten die onder deze regeling vallen. De artikelen waar het over gaat zijn onder andere kolen, briketten, digitale camera’s, computers, onderdelen en accessoires van auto’s en motorfietsen, waardevolle metalen, metaalafval en computerchips.

Naar verwachting is de startdatum van de gesplitste betaling 1 juli 2019. Dit is echter nog niet helemaal zeker. Implementatie van de methode van verplichte gesplitste betalingen betekent dat alle bedrijven onder deze regeling vallen, inclusief bedrijven die niet gevestigd zijn in Polen, maar wel over een Poolse btw-registratie beschikken. Een speciale Poolse bankrekening zal moeten worden geopend om de separate Poolse BTW betalingen te kunnen ontvangen.

De volledige tekst kunt u vinden op de website van EUR-Lex.

07 feb. 2019 at 16:02