Headerafbeelding

Unieke Achterhoekers en hun ambassadeurs - Het praktijkverhaal

Pincvision is ambassadeur van het project 'Unieke Achterhoekers'. Recentelijk werd een artikel gepubliceerd in de regionale kranten over Pincvision en de rol in dit project. Door Marja Hengeveld-Hallie In 2002 startte CEO Edo Bosga met zijn bedrijf Pincvision in Doetinchem. Met zo’n 40 betrokken medewerkers helpt Pincvision multinationals aan de wetgeving te voldoen bij hun wereldwijde export. Om deze ingewikkelde administratieve processen snel en adequaat te kunnen uitvoeren, zet Pincvision innovatieve en unieke ICT in. Edo: “Het gedachtegoed om mensen vooruit te helpen, zit bij Pincvision verankerd in de bedrijfsfilosofie. Wij vinden dat een bedrijf alleen succesvol kan zijn als de medewerkers optimaal functioneren. Dat wij ons best doen om ook mensen met een beperking een plek te bieden binnen onze organisatie, is eigenlijk vanzelfsprekend.”

Unieke Achterhoekers, wie zijn dat? Natuurlijk, als mens zijn wij allemaal uniek. Dus eigenlijk is iedereen die in de Achterhoek woont een Unieke Achterhoeker. Het initiatief Unieke Achterhoekers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- (jonggehandicapten)uitkering, mensen met een beperking die een bijstandsuitkering ontvangen en/of gebruikmaken van de sociale werkvoorziening. Al deze Unieke Achterhoekers hebben zo hun eigen talent.

Ambassadeur Pincvision

“Plezier in je werk hebben is beter voor alles en iedereen”, vult HR Manager Kitty Heusschen aan. “Wij willen dat mensen lekker in hun vel zitten en daarom houden we de werkvreugde goed in de gaten. Bovendien vinden we dat werk en privé met elkaar in balans moeten zijn.

Streven naar topteams

Kitty: “Om het beste uit onze medewerkers te halen en ze rollen te geven waarin ze naast hun specialisme hun passie en bevlogenheid kwijt kunnen, kijken we naar persoonlijke drijfveren. Met als resultaat een perfect afgestemd en gebalanceerd team waardoor een optimale samenwerking ontstaat en medewerkers verantwoordelijkheid nemen en krijgen. Het resultaat van deze aanpak is een hoge medewerkerstevredenheid, betrokkenheid en laag verzuim!”

Nieuwe functie

Kitty: “Toen de werklast intern groter werd, was dat reden opnieuw naar de teamsamenstelling te kijken. We besloten de nieuwe functie van Administratief Medewerker Data te creeren en bedachten dat deze functie ook vervuld kon worden door een medewerker met een beperking. Om die reden zijn we met de vacature naar het Werkgeversservicepunt Achterhoek gestapt om te onderzoeken of er geschikte kandidaten waren. Zij stelden al snel een geschikte kandidaat met passend profiel voor. Het aannemen van een medewerker met een beperking zien wij juist als toegevoegde waarde voor Pincvision als werkgever en vanuit intern maatschappelijk oogpunt.”

Unieke Achterhoeker krijgt de baan

“Met deze jongeman hebben wij onze gebruikelijke sollicitatieprocedure doorlopen. Vanaf de eerste ontmoeting was er een match. Zowel qua persoonlijkheid als kennisniveau. Door een stoornis in het autistisch spectrum vindt hij het fijn om volgens een bepaald stramien administratief werk te verrichten. Dit was voor ons geen belemmering om met elkaar in zee te gaan. Integendeel; we zagen juist de toegevoegde waarde voor Pincvision als werkgever vanuit intern maatschappelijk oogpunt. Drie jaar later werkt deze Unieke Achterhoeker nog steeds bij ons en heeft hij een vast contract voor 24 uur. Hij is enorm gegroeid, wat goed voelt voor beide partijen.”

20 jul. 2017 at 11:02