Headerafbeelding

U heeft tot 15 juli om juiste privégebruik auto omzetbelasting aan te tonen (2011-2016)

De Hoge Raad heeft in april 2017 uitspraak gedaan in de vier procedures die waren aangespannen met betrekking tot de correctie privé gebruik auto voor de heffing van omzetbelasting.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Nederlandse regeling (correctie op basis van een forfait; 2,7% van de cataloguswaarde) houdbaar is, maar dat bij het ontbreken van een kilometeradministratie ook op een andere wijze het privégebruik kan worden vastgesteld. Als het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt, kan de omvang van het privégebruik met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid worden bepaald. Het is aan de ondernemer om dit aan te tonen en de daarbij behorende gegevens te verstrekken.

De Belastingdienst heeft op 1 juni collectief uitspraak gedaan op de ingediende bezwaren (massaal bezwaar). De bezwaren m.b.t. de lagere werkelijke omvang van het privégebruik zijn gegrond verklaard en kunnen nu gemotiveerd worden. Als er geen sluitende kilometeradministratie is, moeten ondernemers de omvang van het privégebruik (per auto) ‘met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid aannemelijk maken’. Volgens de Hoge Raad kan hierbij rekening worden gehouden met onder meer:

  • de aard van de onderneming
  • de zakelijke doeleinden waarvoor de ter beschikking gestelde auto binnen die onderneming gebruikt wordtde positie en de werkzaamheden binnen de onderneming van de gebruiker van de auto
  • de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt (zoals voor woon werkverkeer)

Bij het gebruik van statistische gegevens moet aan de hand van bovenstaande omstandigheden per auto aannemelijk worden gemaakt waarom deze gegevens in de desbetreffende situatie bruikbaar zijn.

De Belastingdienst heeft hiervoor een formulier opgesteld en ondernemers hebben tot 15 juli 2017 de tijd om dit formulier in te vullen en de onderbouwing en bewijsstukken per auto op te sturen. Het betreft de jaren 2011 tot en met 2016.

Bekijk hier het formulier "Opgaaf aanvullende gegevens privégebruik auto btw"

13 jun. 2017 at 13:30