Headerafbeelding

Preferentiële oorsprongsregels en waar u deze kunt vinden

Als je niet helemaal bekend bent met de preferentiële oorsprongsregels of niet weet waar de officiële wet- en regelgeving te vinden is, pas je de preferentiële oorsprongsregels mogelijk toe op de manier zo als het altijd al werd gedaan binnen je bedrijf. Heb je met deze wijze nooit problemen ondervonden? Dan denk je waarschijnlijk dat dit proces onder controle is.

In dit artikel wordt duidelijk waar de officiële regels te vinden zijn en dat onder de officiële regels, vrijhandelsakkoorden ten grondslag liggen. De regels behoor je te kennen om ze goed toe te kunnen passen binnen je bedrijf en de oorsprongsadministratie.

Alle vrijhandelsovereenkomsten op 1 plek

De basis voor iedereen in de EU is de website van de Europese Commissie. Daar vind je de Trade Helpdesk, daar staat alle relevante informatie omtrent preferentiële oorsprong.

Onder het tabblad ‘Rules of Origin’ vind je de link naar de Free Trade Agreements (FTA’s), vrijhandelsakkoorden ook wel protocollen genoemd.

Alle vrijhandelsakkoorden, getekend door de EU, zijn hier terug te vinden. Een overzicht van alle afzonderlijke landen is ook terug te vinden op de website van de Kamer van Koophandel (KVK). Het zijn er nogal wat.

Wegwijs in een protocol

Om een duidelijk beeld te krijgen waar je de oorsprongsregels kunt vinden neem ik Zwitserland als voorbeeld.

In het overzicht van de KVK zie je dat Zwitserland lid is van de Pan-Euro-Med overeenkomst. Behalve deze overeenkomst met de EU heeft Zwitserland ook een overeenkomst getekend met landen rondom de Middellandse zee.

De overeenkomst met Zwitserland is in de Trade Helpdesk terug te vinden onder het kopje ‘Countries with rules of origin under the Pan-Euro-Mediterranean Convention’.

Om uit te vinden wat de preferentiële overeenkomst nu precies inhoudt klik je op Zwitserland (Switzerland). Je krijgt dan het betreffende protocol te zien. Alle relevante informatie met betrekking tot de vrijhandelsovereenkomst kan hierin worden teruggevonden.

Om een EUR.1-certificaat aan te vragen bij de Kamer van Koophandel moet je aantonen dat er voldaan wordt aan de gestelde eis. Behalve deze eis zijn er echter ook nog aanvullende regels van toepassing. Hier moet ook aan worden voldaan.

In alle protocollen wordt verwezen naar zaken die met oorsprong te maken hebben en douane gerelateerd zijn. In de nieuwste overeenkomsten vind je ook zaken terug die te maken hebben met mensenrechten en goederen die gebruikt kunnen worden voor tweeërlei gebruik. De zogenaamde Dual-Use goederen.

Informatie die voorkomt in alle protocollen dat oorsprong gerelateerd is ziet er als volgt uit:

Het is aan te bevelen om deze regels te bestuderen wanneer je niet eerder met preferentie hebt gewerkt of je dit gaat toepassen naar een nieuw bestemmingsland.

De preferentiële oorsprongsregels per product

De regels die bepalen of je voldoet aan de preferentiële oorsprongsregels zijn gerelateerd aan de HS code (goederencode) van het product. Om dit op te zoeken gebruik je daarvoor de tariefpost, dit zijn de eerste 4 cijfers van de HS code van het product. In het voorbeeld hieronder zie je de tariefpost 8709.

Let op! Deze regels kunnen afwijken per vrijhandelsovereenkomst en per tariefpost. Controleer daarom altijd of je voldoet per nieuw land en per nieuw te versturen product.

Zending naar Japan, Canada of Zuid-Korea

Ga je goederen versturen naar Japan, Canada of Zuid-Korea? Dan is hier is geen controle van de Kamer van Koophandel voor nodig. Dit omdat de preferentie wordt aangeduid door middel van een factuurverklaring of een REX-verklaring. De douane geeft eenmalig een vergunning af die nodig is voor zendingen met een waarde (aan preferentiële goederen) van boven de 6.000 euro. Je bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de regels.

Dit wat betreft de bron waar je de officiële wet- en regelgeving terug kunt vinden. Door deze stappen te volgen controleer je of je geen aanvullende details over het hoofd ziet.

Snel de juiste informatie in de dagelijkse werkzaamheden?

In de praktijk maken we dagelijks veelvuldig gebruik van de Market Access Database (MADB). Hier vind je per bestemmingsland de preferentiële oorsprongsregels op een snelle manier terug. Ook zie je hier welk voordeel de klant heeft, zoals het niet hoeven betalen van de invoerrechten of een verlaging ervan. We kijken nogmaals bij Zwitserland, tariefpost 8709, in de Market Access Database.

Kolom ‘EU’ geeft het tarief aan wanneer goederen als preferentieel worden aangemerkt.

Een EUR1, EURMED of factuurverklaring zijn nooit verplicht bij je zending. De goederen kunnen altijd worden ingevoerd, alleen moeten de invoerrechten dan wel worden betaald. Voor een product vallend onder deze tariefpost bedraagt dat 24 of 33 CHF/100KG.

Als je dan in de laatste kolom op ‘RoO’ klikt zie je ook hier aan welke eis moet worden voldaan om de goederen preferentieel te laten zijn.

In de MADB is het makkelijk om snel uit te vinden wat het financiële voordeel is en de bijbehorende eisen zijn. Dit is de laatste stap. Nu weet je waar de aanvullende officiële regels te vinden zijn en dit maakt het plaatje compleet.

Gebruik je deze bronnen dan kom je niet (meer) voor verrassingen te staan.

Vragen over preferentiële oorsprongsregels?

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je meer weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@pincvision.com of bel naar +31 (0) 88-4321800

21 jun. 2019 at 10:49