Headerafbeelding

Overgangsperiode REX-systeem verlengd tot 31 december 2020

REX staat voor Registered Exporter en is een zelfcertificeringsprogramma voor geregistreerde exporteurs waarmee zij zelf een ‘attest van oorsprong’ mogen opstellen. Het Attest van Oorsprong vervangt het Form A en geeft aan dat goederen van oorsprong zijn uit ontwikkelings- of minder ontwikkelde landen waarmee de EU het APS (Algemene Preferentieel Systeem) akkoord heeft gesloten. Met het Attest van Oorsprong is het mogelijk om korting of vrijstelling op invoerrechten te krijgen.

Tegenwoordig wordt het REX-systeem ook steeds vaker gebruikt bij handelsovereenkomsten tussen de EU en andere landen zoals Japan en Canada.

De oorsprong van goederen wordt door de exporteur zelf aangegeven door middel van zogenaamde oorsprongsverklaringen. Betreft het een zending boven de €6.000 en wil de exporteur een oorsprongsverklaring opstellen, dan moet hij door zijn bevoegde autoriteiten in een databank worden geregistreerd. De exporteur wordt een "geregistreerde exporteur".

​Attest van Oorsprong

De exporteur plaatst een Attest van Oorsprong (factuurverklaring) op de factuur of een ander handelsdocument. Deze hoeft niet ondertekend te worden. Maar de goederen moeten wel voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels.

Het Attest van Oorsprong dient te worden opgesteld in de Engelse, Franse of Spaanse taal. De tekst van het Attest van Oorsprong wijkt af van de factuurverklaringen bij andere handelsakkoorden. Een attest van oorsprong is 12 maanden geldig vanaf de datum van opstelling.

Toepassingsdata van het REX-systeem

De overgang op het REX-systeem is begonnen op 1 januari 2017. De wereldwijde overgangsperiode zou tot uiterlijk 30 juni 2020 duren.

Alle APS -begunstigde landen hadden tot 30 juni 2016 de mogelijkheid om de Europese Commissie op de hoogte te stellen als zij er de voorkeur aan gaven later met de toepassing van het REX-systeem te beginnen, namelijk vanaf 1 januari 2018 of vanaf 1 januari 2019.

Transitie periode

Er waren 3 verschillende data voor de toepassing van het REX-systeem: 1 januari 2017, 1 januari 2018 of 1 januari 2019. De eerste reeks begunstigde landen betreft alle APS-begunstigde landen die geen uitstel van de toepassing van het REX-systeem hebben gemeld of die direct bevestigden dat ze het REX-systeem vanaf 2017 wilden gaan toepassen. De tweede en derde set van begunstigde landen betreft de landen volgens de datum die ze aan de Europese Commissie hebben meegedeeld.

Wanneer een begunstigd land begint met de toepassing van het REX-systeem, blijft het systeem van oorsprongscertificering (Form A) gedurende 12 maanden parallel van toepassing. Indien deze 12 maanden onvoldoende zijn voor het begunstigde land om het systeem metForm A certificaten A, te staken, is een verlenging met 6 extra maanden mogelijk.

​Verlenging in verband met COVID-19

Vanwege de COVID-19-pandemie kampen sommige begunstigde landen van de derde groep (2019) met ernstige moeilijkheden om de deadline van 30 juni 2020 voor de toepassing van het REX-systeem te halen.

De landen waarin het REX-systeem vanwege de pandemie niet kon worden ingezet of gebruikt, kunnen profiteren van een nieuwe verlenging van de overgangsperiode tot 31 december 2020, zoals vastgesteld bij Verordening (EU) 2020/750. De begunstigde landen die van deze mogelijkheid willen profiteren, moeten DG TAXUD (TAXUD-UNIT-E5@ec.europa.eu) uiterlijk op 15 juli 2020 schriftelijk in kennis stellen, met vermelding van:

  • een verklaring waarom een verlenging van de transitieperiode nodig is vanwege de COVID-19 pandemie.
  • een werkplan met gedetailleerde informatie over hoe het kennisgevende land voornemens is het REX-systeem uiterlijk 31 december 2020 volledig toe te passen.

Meer weten of Export documenten service?

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer weten over Pincvision's Export Documenten service? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Bel +31(0)88-4321800 of mail naar info@pincvision.com

Bron: Europese Commissie

25 jun. 2020 at 10:00