Headerafbeelding

Mogelijke aankomende veranderingen in verpakkingswetgeving Slovenië

Eerder deze maand publiceerde de regering van Slovenië een ontwerp-verordening inzake verpakking en verpakkingsafval. Deze verordening, die tot 8 juli openstaat voor opmerkingen, kan grote gevolgen hebben voor de verplichtingen van bedrijven die producten in Slovenië verkopen.

​OPHEFFING VAN DREMPELWAARDEN VAN 15.000 KG

De eerste verandering is de afschaffing van de drempel van 15.000 kg. In het huidige systeem worden bedrijven die minder dan 15.000 kg verpakking op de Sloveense markt brengen als kleine producenten beschouwd. Kleine producenten hebben een beperkte producentenverantwoordelijkheid in Slovenië. Met de introductie van deze nieuwe verordening zal deze drempel niet langer worden gebruikt. Bij de goedkeuring van deze verordening zullen bedrijven volledig verplicht zijn voor het verpakken van POM, ongeacht de hoeveelheid verpakkingen die op de markt worden gebracht.

​INTRODUCTIE VAN VERPLICHTINGEN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE VERKOPEN AAN EINDGEBRUIKERS

De tweede belangrijke verandering is de invoering van verplichtingen voor grensoverschrijdende verkoop aan eindgebruikers. Wanneer een bedrijf, gevestigd in een andere lidstaat, verpakte goederen zou verkopen aan een Sloveense eindgebruiker, is dit bedrijf verplicht om zich te registreren en te rapporteren. Deze verplichting gaat gepaard met de verplichting om een gemachtigde vertegenwoordiger (Authorized Representative) in Slovenië te benoemen.

VROEGE IMPLEMENTATIE VAN DE NIEUWE EU-VERPAKKINGSRICHTLIJN

Deze laatste wijziging is een vroege implementatie van de nieuwe EU-verpakkingsrichtlijn (2018/852). Deze richtlijn bepaalt dat alle landen buitenlandse producenten moeten toestaan een gemachtigde vertegenwoordiger (AR) in hun land aan te stellen om aan hun milieuverplichtingen te voldoen. Verwacht wordt dat meer landen vergelijkbare regels zullen toepassen op Slovenië, waardoor hun regels inzake producentenverantwoordelijkheid worden uitgebreid tot meer producenten.

DIENT U ZICH TE REGISTREREN VOOR VERPAKKINGEN?

Vraagt u zich af of u zich moet registreren voor verpakkingen in Slovenië of een andere lidstaat in de EU? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze Environmental Compliance Specialists! Stuur een e-mail naar info@pincvision.com of bel naar +31 (0) 88-4321800 Wij beantwoorden graag al uw vragen.

24 jun. 2019 at 14:29