Headerafbeelding

Mexico en EU akkoord over een nieuw handelsakkoord

De Europese Unie en Mexico hebben op 28 april de laatste hand gelegd aan een belangrijke 'upgrade' van hun vrijhandelsovereenkomst. Het gaat hierbij om een modernisering van de overeenkomst die eerder in werking is getreden in 2000. De onderhandelaars van de EU en Mexico hebben twee jaar geleden een eerste akkoord bereikt, maar Mexico's wisseling van president eind 2018 lijkt de vooruitgang bij de afronding van het laatste nog resterende onderwerp te hebben vertraagd. Met dit nieuwe handelsakkoord betekent het dat bijna alle handel in goederen tussen de EU en Mexico nu rechtenvrij wordt.

"Handel kan en moet een win-winsituatie opleveren, en dat is precies wat het bereikte akkoord laat zien. Mexico en de EU hebben samengewerkt en dat leverde een gunstig resultaat op voor beide partijen. Met dit akkoord sluit Mexico zich aan bij Canada, Japan en Singapore in de groeiende lijst van partners die bereid zijn met de EU samen te werken bij het verdedigen van een open, eerlijk en op regels gebaseerd handelssysteem." Aldus Jean-Claude Juncker, voormalig voorzitter van de Europese Commissie tijdens de onderhandelingen in 2018.

Het bereikte akkoord zal, zodra het is voltooid en goedgekeurd, voordelen opleveren voor bedrijven en consumenten in heel Europa en een stimulans vormen voor de waarden die de EU met haar handelsbeleid wil uitdragen.

Wat houdt dit handelsakkoord in?

Voor 98 procent van de producten zullen geen invoerrechten meer gelden, een voordeel van 100 miljoen euro voor de EU. Voor Nederland is met name de tariefliberalisering van belang voor landbouwproducten, zoals zuivel, pluimvee, eierproducten, bloembollen en granen. De industrie in de EU zal verder baat hebben bij vereenvoudigde douaneprocedures, onder meer in sectoren als geneesmiddelen, machines en transportmiddelen.

In dit gepubliceerde bericht uit 2018 lees je meer over de belangrijkste elementen van dit handelsakkoord.

Mexico belangrijke handelspartner EU

Sinds de vorige handelsovereenkomst tussen de EU en Mexico in 2000 in werking trad, is de handel tussen de EU en Mexico jaarlijks met zo'n 8% toegenomen, wat heeft geleid tot een totale toename van de handel in goederen met 148%. Mexico is de belangrijkste handelspartner van de EU in Latijns-Amerika. De bilaterale goederenhandel was vorig jaar 66 miljard euro waard. De handel in diensten vertegenwoordigt nog eens 19 miljard euro.

Verdere ontwikkelingen handelsakkoord Mexico en EU

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de juridische revisie van de overeenkomst. Zodra dat is gebeurd, wordt de overeenkomst vertaald in alle talen van de EU. Als de vertalingen klaar zijn, zal het voorstel van de Commissie ter ondertekening en sluiting van de overeenkomst worden toegezonden aan de Raad en het Europees Parlement. Tot slot zal het akkoord ter goedkeuring worden voorgelegd aan de EU-lidstaten.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen van dit handelsakkoord of ander trade complilance nieuws? Houd dan onze website in de gaten of schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor updates.

Bron: Europese Commissie

07 mei 2020 at 11:06