Headerafbeelding

Meest voorkomende fouten AEO-aanvragen op een rij

De kwaliteit van de aanvragen voor AEO-certificaten is volgens het Landelijk Centrum AEO in Rotterdam sterk achteruit gegaan. Veel aanvragen zijn niet volledig of voldoen niet aan de formele eisen.

Omdat de onvolledige AEO-aanvragen zowel de Douane als aanvragers onnodig extra werk opleveren, hieronder de meest voorkomende fouten op een rij:

  • Geen recent origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel. Vaak wordt een kopie overgelegd of een uittreksel ouder dan een half jaar.
  • Aanvraagformulier is niet ondertekend door een directeur die daartoe is bevoegd. Wanneer een directeur alleen gezamenlijk bevoegd is, moeten de andere directeur(en) ook tekenen of er moet een getekende machtiging worden overgelegd.
  • Geen vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaar.
  • Niet alle bijlagen worden meegezonden.

Wij raden AEO-aanvragers in spe aan de toelichting bij het aanvraagformulier aandachtig te lezen en vergeet u ook de verplichte bijlagen niet. Meer informatie staat op de site van de douane, onder AEO.

Bron: www.douane.nl

Oplossing
Pincvision neemt het gehele AEO certificeringproces van u over. Van het uitvoeren van het self-assessment, het indienen van de aanvraag tot en met het begeleiden van de audit door de Douane. Pincvision zorgt ervoor dat uw aanvraag volledig is en voldoet aan de gestelde eisen zodat deze geen onnodige vertraging oploopt.

Voor vragen of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met ons. Wij zijn telefonisch te bereiken op +31(0)88-4321800 of mail naar info@Pincvision.com.

15 nov. 2010 at 13:48