Headerafbeelding

Koga behaalt AEO-certificaat

Op 12 juli 2012 heeft Koga het gecombineerde certificaat Douanevereenvoudigingen/Veiligheid (AEO-F) ontvangen van de Nederlandse Douane. Hiermee voldoen zij aan de hoogste vereisten van de WCO (Worlds Customs Organization).

AEO-gecertificeerde bedrijven worden binnen de Europese Unie beschouwd als veilig en betrouwbaar, in het bijzonder met betrekking tot douaneactiviteiten en magazijnprocedures. Dit alles met het doel om de logistieke keten te beveiligen en te beschermen tegen bedreigingen. Bedrijven die afhankelijk zijn van elkaars diensten stellen het certificaat doorgaans verplicht. Het is dus van groot belang om een verkregen AEO-certificaat te verkrijgen, maar vooral ook deze te behouden.

Pincvision heeft Koga geadviseerd en ondersteund gedurende het gehele AEO-traject. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de volledige aanvraagprocedure spoedig, adequaat en succesvol is verlopen.

Wij willen Koga van harte feliciteren met het behalen van de AEO-status.

Haiko Oosterveld (Director Customs Region Groningen) overhandigt
AEO-certificaat aan Wouter Jager (MD Koga B.V.)

12 jul. 2012 at 16:02