Headerafbeelding

Jurisprudentie: Transport van ijzerschroot naar China valt niet onder uitvoerverbod van art. 36 EVOA

Dat is het oordeel van de Hoge Raad in zaak 14/00470 en bevestigt daarmee het eerdere arrest van het gerechtshof. Het OM was van mening dat verdachte handelde in strijd met de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen). Verdachte verscheepte schrootafval van Nederland naar China, terwijl China deze import had verboden omdat het schrootafval niet vergezeld werd met een CICC-certificaat (het Certificate for Pre-shipment Inspection of Recycling Scraps to China).

Artikel 36 en 37 zijn van toepassing op de uitvoer van een afvalstof naar een niet-OESO land, op deze landen is het OESO besluit niet van toepassing. Artikel 36 bepaalt dat de uitvoer van afvalstoffen voor nuttige toepassing verboden is indien het land van bestemming de invoer heeft verboden. Om dit in kaart te brengen, heeft de Europese Commissie een questionnaire uitgestuurd naar alle niet-OESO landen. Al deze landen moeten schriftelijk reactie geven volgens art. 37 EVOA.

In haar reactie heeft China bevestigd dat ijzerschroot mag worden ingevoerd en er geen verbod krachtens art. 36 EVOA is. Daarnaast heeft China aangegeven wel een eigen controle procedure te hebben. China verbiedt de import van schrootafval als het niet vergezeld gaat met een CICC-certificaat. Deze controleprocedure is opgenomen in EG Verordening 1418/2007, waarin alle antwoorden op de questionnaire zijn opgenomen.

Op grond hiervan oordeelt het hof dat er geen sprake is van een verbod als bedoeld in artikel 36 EVOA. Het ontbreken van een CICC-certificaat is een zaak van Chinees recht. De hoge raad bevestigt deze uitspraak.

Bron: De Rechtspraak

28 jan. 2015 at 14:30