Headerafbeelding

Introductie EPR voor verpakkingen in de VS?

Steeds meer landen wereldwijd introduceren de principes van Extended Producer Responsibility (EPR). Het Recycling Partnership, een initiatief gericht op het ondersteunen van de recyclinginspanningen van de gemeenschap, heeft plannen opgesteld voor een ondersteuningsmechanisme voor recycling om de Amerikaanse recyclingsector te herzien.

Het Recycling Partnership nodigt de publieke sector uit om kritische input te leveren op haar beleidsdocument (paper) ‘Accelerating Recycling - Policy to unlock supply for the Circular Economy'. De paper wordt onderschreven door het ‘Circular Economy Accelerator'-initiatief van het Recycling Partnership, dat als doel heeft unieke Amerikaanse beleidsoplossingen te ontwikkelen voor de toekomst van Amerikaanse recycling. Het wordt ondersteund door belangrijke belanghebbenden uit de industrie zoals Coca-Cola.

Keerpunt voor Extended Producer Responsibility (EPR) in de VS

Dit voorstel zou dus een keerpunt kunnen betekenen voor Extended Producer Responsibility (EPR) voor verpakkingen in de VS, aangezien het de eerste keer is dat de industrie een EPR-mechanisme voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval breed ondersteunt.

In de paper wordt opgemerkt dat lokale overheden momenteel bijna de volledige verantwoordelijkheid voor dit afval op zich nemen, voor een bedrag van meer dan 4 miljard dollar per jaar. Ongeveer 20.000 lokale overheden moeten moeilijke beslissingen nemen over wat en hoe ze moeten recyclen. Dit resulteert in enorme inconsistenties en inefficiënties in het hele land. Bovendien lijden de recyclinginfrastructuur (inclusief karren, bakken en vrachtwagens) en de faciliteiten voor het terugwinnen van materialen onder dit systeem en deze moeten opnieuw worden opgebouwd door jaren van onderinvestering.

Merken en producenten van verpakkingen zouden de financiering van bovengenoemde infrastructuur financieren door een vergoeding te betalen. Deze vergoeding zou van toepassing zijn op alle verpakkingsmaterialen (plastic, metaal, glas) en gebaseerd zijn op de hoeveelheid verkocht in de detailhandel (inclusief e-commerce).

Het geld zou worden gebruikt voor de infrastructuur voor inzameling en verwerking en voor consumenteneducatie en outreach-programma's. Alle ontvangers van fondsen zouden ‘best practices’ moeten toepassen en regelmatig gespecificeerde statistieken moeten rapporteren.

Pincvision voor uw milieuverplichtingen

Heeft u vragen over het naleven van milieuwetgeving? Wij houden u op de hoogte over de ontwikkeling op het gebied van milieuverplichtingen en handhaving en andere trade compliance gebieden. Schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief!

Bron: The Recycling Partnership

14 okt. 2020 at 07:39
2 min
Gepubliceerd door:
Joris te Pas
Environmental Compliance Specialist