Headerafbeelding

GBW - Global Broker Window

Onder andere in anticipatie op een toekomstige groene goederenstroom zoals bedoeld in de visie Grensverleggend van Douane Nederland, heeft Pincvision elementen uit deze visie (met name voor ondernemingen die het doen van douaneaangiften hebben uitbesteed aan douanevertegenwoordigers) reeds vertaald naar een kant-en-klare tool genaamd Global Broker Window (GBW).

De kern van een robuust Customs Control Framework

GBW helpt de ondernemingen om ze naar het beoogde topniveau te brengen. Dit niveau kan het best worden omschreven als de status waarin AEO vergunninghouders verkeren die aantoonbaar hun interne beheersingsmaatregelen onder controle hebben. Door in feite terug te kijken naar de aan internationale goederenstromen gerelateerde data en transacties kunnen na automatische validatie door GBW eventuele bevindingen direct worden gerapporteerd. Hierbij valt te denken aan foutmeldingen op het gebied van bijvoorbeeld goederencodes of land van oorsprong maar ook aan belemmeringen in het douaneproces.

Dashboard

GBW geeft in de vorm van een dashboard rapportage feitelijk antwoord op de vraag of interne beheersingsmaatregelen voldoende onder controle zijn. Eventuele bevindingen kunnen direct worden geremedieerd met support van Pincvision. Het dashboard omvat onder meer zaken zoals douanerechten en belastingen, douanevertragingen en doorlooptijden.


Vooraf gedefinieerde prestatie indicatoren van de betrokken douanevertegenwoordigers worden ook gevalideerd in GBW. Zo kan de doorlooptijd van het douaneproces worden getoond middels een dashboard. Dit kan natuurlijk ook van belang zijn om de supply chain te optimaliseren.

De verstoring van het logistieke proces van ‘groene stroom ondernemers’ zal tot een minimum worden beperkt omdat compliance-gericht toezicht op dat proces zal worden toegepast door de Douane Nederland.

GBW en de support van Pincvision is bedoeld om belemmeringen weg te nemen die deze ondernemingen ondervinden in hun verantwoordelijkheid om douaneprocessen te beheersen. Hierdoor kunnen zij (weer) volledig aandacht geven aan hun eigen kernactiviteiten.

Customizing

GBW kan ook tailored made worden ingezet en aanvullende wensen in het validatieproces implementeren. Zo zou indien gewenst een dashboard ook de gebruikte goederencodes kunnen weergeven die mogelijk als dual use worden aangemerkt of genoemd worden in embargo’s. Let wel, het gaat hier om terugkijken naar historie wat enerzijds de mogelijkheid biedt om toekomstige transacties in control te krijgen maar anderzijds het confronterende feit kan tonen dat voorgaande transacties niet-compliant hebben plaatsgevonden waardoor hierop actie moet worden ondernomen.

Vertrouwen in horizontalisering

GBW en de support van Pincvision is ook zeker aan te bevelen aan ondernemers die niet in het bezit zijn van een AEO vergunning daar zij uiteindelijk op hetzelfde niveau gebracht worden.

Ook de douanevertegenwoordigers zullen profijt hebben van de GBW resultaten omdat deze indirect een bijdrage levert aan hen om best in class diensten te kunnen bieden aan diens opdrachtgevers. Wellicht kunnen vertragingen juist duiden op incorrecte informatie die door diens opdrachtgever is verstrekt zodat dit eenduidig kan worden gecommuniceerd en opgevolgd.

In die zin bouwt GBW aan het vertrouwen in horizontalisering. De dashboard rapportage zorgt immers voor een aantoonbaar continu verbeteringsproces waardoor de Douane rustig kan vertrouwen op compliance-gericht toezicht.

Pincvision volgt de visie van de Douane maar is ook van mening dat ondernemingen zich moeten beperken tot de kernactiviteiten waarin men goed is en waarmee winst valt te behalen. Daarom ligt de focus van Pincvision op het ontwikkelen van slimme oplossingen en diensten om ondernemingen te ontzorgen van Trade Compliance management. GBW is één van deze oplossingen.


Voor vragen kunt u contact opnemen met Sr. Customs Compliance Specialist Monique Boelhouwer (Customs@pincvision.com)

20 dec. 2017 at 11:23