Headerafbeelding

Free Trade Agreement EU - Mercosur

De Europese Unie en de Mercosur landen, dat zijn Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, hebben op 28 juni jl. een politiek, ambitieus, gebalanceerd en uitgebreid vrijhandelsakkoord gesloten.

De EU is voor Mercosur de belangrijkste partner in handel en investeringen. Export van de EU naar de Mercosur landen bedroeg in 2018 €45 miljard aan goederen en in 2017 €23 miljard aan diensten.

Het doel van de nieuwe EU - Mercosur vrijhandelsovereenkomst

De nieuwe overeenkomst tussen de EU en Mercosure heeft deze belangrijkste doelen:

  • Het verwijderen van handelsbarrières om daarmee vooral de kleinere bedrijven in de EU te helpen makkelijker te kunnen exporteren.
  • Het versterken van de rechten van de werknemers, zorgen dat het milieu beschermd wordt, bedrijven motiveren om verantwoordelijk te handelen en hoge voedsel- en veiligheidsstandaarden in acht te nemen.
  • Beschermen van de kwaliteit van EU voedsel en dranken.
  • Het beschermen van de kwaliteit van uit de EU afkomstig voedsel en dranken, door etiketten die de geografische aanduiding weergeven om imitaties te voorkomen.

De overeenkomst is een echte win-win voor zowel de EU als de Mercosur landen en creëert kansen voor groei en banen voor beiden partijen.

De oorsprongsregels van de vrijhandelsovereenkomst

De overeenkomst gezien van uit een oorsprongsperspectief is terug te vinden in het ‘Agreement in principle’ gepubliceerd op 1 juli 2019. In hoofdstuk 2 van de publicatie is de informatie omtrent de oorsprongsregels te vinden.

De overeenkomst bevat een set van moderne oorsprongsregels die handelsstromen gaan faciliteren tussen de EU en Mercosur. De regels moeten het ex- en importeurs makkelijker maken om te profiteren van de tarief verlagingen binnen de overeenkomst en zijn in lijn met de andere vrijhandelsovereenkomsten die de EU onlangs heeft afgesloten.

De oorsprongsregels zijn onderverdeeld in drie secties. Sectie A gaat over de oorsprongsregels, Sectie B beschrijft de oorsprongsprocedures en Sectie C bestaat uit overig en bijlagen, inclusief de introductie, product specifieke aantekeningen, product specifieke regels, de tekst van de factuurverklaring en de afwijkende regels voor Andorra en San Marino.

Sectie A: De oorsprongsregels

Deze sectie beschrijft de vereisten om producten de oorsprong toe te kennen inclusief die voor ‘geheel en al verkregen’ producten en bijvoorbeeld het territorialiteitsbeginsel. Ook de definitie ‘geheel en al verkregen’ voor visserijproducten is erin opgenomen.

Bilaterale cumulatie tussen de partijen is toegestaan. Tevens bevat de overeenkomst de gebruikelijke lijst ‘niet toereikende bewerkingen’, die leiden tot het niet wijzigen van de oorsprong.

Sectie B: De oorsprongsprocedures

Sectie B beschrijft dat als men preferentie wil claimen dit aangeduid moet worden aan de hand van een ‘Attest van oorsprong’, opgemaakt door de exporteur.

In de EU moet een exporteur geregistreerd staan in het REX (Registered Exporter) system. Ter verifiëring van een juist gebruik van de preferentiële oorsprong mag de douane autoriteiten informatie opvragen bij de exporterende partij. Dit contact verloopt via de douane, niet via rechtstreekse benadering.

Sectie C: Overige en uitzonderingsregels

Sectie C bevat onder andere uitzonderingsregels voor Andorra, San Marino, Ceuta en Melilla en bevat ook overgangsbepalingen.

PSR, Product Specifieke Oorsprongsregels, zijn een belangrijk onderdeel van elke vrijhandelsovereenkomst. In deze vrijhandelsovereenkomst is specifiek rekening gehouden met oorsprongsregels voor bijvoorbeeld auto’s en onderdelen, machines en onderdelen en chemische producten. Vanuit de Mercosur naar de EU is rekening gehouden met de regels die bijvoorbeeld koffie en soja betreffen. Er is bij het bepalen van de regels rekening gehouden met het nieuwe type handelsovereenkomsten zoals die de laatste jaren zijn afgesloten.

Meer informatie over het vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur?

Lees voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het volledige bericht van de Europese commissie: ‘EU-Mercosur association agreement’. Hier zijn ook meerdere documenten en factsheets te vinden over de vrijhandelsovereenkomst en de relatie tussen de EU en Mercosur.

Bron: Europese Commissie

19 jul. 2019 at 00:00