Headerafbeelding

Exporteren naar Gabon: Start van het “Product Conformity Assessment program”

Graag stellen wij u op de hoogte van de update die wij hebben ontvangen van SGS (wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering).

Naar verwachting zal de Agence Gabonaise de Normalisation (AGANOR) deze week de start van het Product Conformity Assessment programma voor Gabon bekendmaken. Het doel van dit programma is consumenten te beschermen tegen sub-standaard producten die de volksgezondheid, veiligheid of het milieu in gevaar kunnen brengen. Daartoe stelt het programma dat een onafhankelijke partij voor verscheping dient te toetsen of goederen met bestemming Gabon voldoen aan de van toepassing zijnde nationale, regionale of internationale standaarden. SGS is één van de partijen die hiervoor door de AGANOR geaccrediteerd is.

Conformiteitscertificaat

Alle goederen die op of na 20 mei 2016 aankomen vallen onder dit nieuwe programma. Deze goederen kunnen alleen in Gabon worden ingevoerd wanneer een Conformiteitscertificaat, beter bekend als Certificate of Conformity, afgegeven door een door de AGANOR geaccrediteerde onafhankelijke partij, beschikbaar is. Wanneer goederen zonder Certificate of Conformity aankomen, zal de AGANOR een boete opleggen. Een conformiteitscertificaat is een certificaat dat wordt toegekend aan producten die voldoen aan bepaalde wettelijke eisen, technische eisen en veiligheidseisen.

Datasheet

Bijgaand vindt u een Datasheet met informatie over het programma. Let op, deze Datasheet kan wijzigen. Stelt u daarom zeker altijd te werken met de laatste versie, die zo spoedig mogelijk beschikbaar zal zijn op de website van SGS. De tarieven voor afgifte van het Certificate of Conformity zijn door AGANOR vastgesteld en zijn terug te vinden in het Datasheet.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij Lonneke Verberk, Team Leader Export Documents: exportdocuments@pincvision.com of bel +31(0)314-695208.

31 mrt. 2016 at 12:01