Headerafbeelding

De Graafschap promoveert!

Pincvision en promotie van De Graafschap: het bewijs dat dromen bestaan!

Vanaf 2012 is Pincvision rugsponsor van De Graafschap. Toen de club in sportieve en organisatorische moeilijke tijden zat, hebben we er bewust voor gekozen om bij te dragen aan het verwezenlijken van een droom: spelen in de Eredivisie. De geuzennaam Superboeren blijkt geen loze term; met vereende krachten is veel te bereiken. Dit seizoen is het gelukt om te promoveren naar de hoogste klasse van het voetbal in Nederland.

Ook met Pincvision zijn we iedere dag bezig om te bewerkstelligen dat onze eigen droom uitkomt: Compliance is no barrier to global trade. Stap voor stap ontwikkelt onze organisatie zich in die richting. Door middel van een duidelijk beleid, vastberadenheid, focus en hard werken ervaren wij ook dat, ontwikkelingen die 3 jaar geleden voor onmogelijk werden gehouden, nu bij klanten in de praktijk worden gebracht. Degene die Pincvision al langer volgt is bekend met onze inspiratie vanuit de beschouwing Kathedralen bouwen door Daan Quakernaat. Indrukwekkende bouwwerken waarvan de bedenkers slechts een ruwe tekening maakten. Vervolgens werden tijdens de bouw, door bereidheid tot innovatie, de meest ingewikkelde uitdagingen overwonnen met als resultaat een wereldbefaamd bouwwerk dat nog steeds tot ieders verbeelding spreekt. Geloven in een droom en het dan gewoon doen kan tot ongekende prestaties leiden.

De promotie van De Graafschap is daarom geen toeval. Het moment waarop misschien wel, maar de gekozen strategie van gestaag doorbouwen gaat vroeg of laat tot succes leiden. Zo ook de ontwikkelingen binnen Pincvision. Onze strategie van klantkeuze, systeemontwikkelingen en uitbouw van expertise leiden tot een unieke best-in-class dienstverlening aan een indrukwekkende lijst van klanten. Het succes van dit partnership wordt door onze klanten iedere dag ervaren en inspireert ons om het ingeslagen proces verder te intensiveren. Pincvision is geleidelijk gepromoveerd naar een hogere klasse maar de eindpositie is nog lang niet bereikt.

We bouwen door…………


11 jun. 2015 at 14:02