Headerafbeelding

CVO: Waarom geen EUR-1 of EUR-MED?

Exporteurs worden regelmatig door hun klanten gevraagd om een CVO bij een zending te voegen, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Wel eens gedacht aan een EUR-1 of EUR-MED Certificaat?

Voor de import in veel landen buiten de EU is een oorsprongsdocument vereist. Dit certificaat verklaart uit welk land een product komt. Meestal wordt hiervoor een Certificaat van Oorsprong (CvO) gebruikt. Voor landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten, kan een EUR-1 Certificaat of een EUR-MED worden gebruikt, wat inhoudt dat er korting of vrijstelling op de invoerrechten wordt gegeven. Dit levert grote financiële voordelen op, zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn.

De overeenkomstlanden/gebieden zijn: Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Israël, Ceuta, Melilla, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Servië, Montenegro, Kosovo, Tunesië, Marokko, Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië, Faeröer, Zuid-Afrika, Mexico, Afrika, Caribisch Gebied en de Stille Zuidzee, Landen en gebieden overzee, Westelijke Jordaanoever en Gazastrook, Chili, Albanië en Turkije.

Oorsprongbepaling

De oorsprong van de goederen wordt bepaald door de plaats van productie. Het land waar het product zich het laatst in het vrije verkeer heeft bevonden noemen we de herkomst. Voordat de Douane het certificaat rechtsgeldig kan maken, moet het door de Kamer van Koophandel geviseerd zijn.

EUR-1 Certificaat

Als er een EUR-1 Certificaat wordt gebruikt moet de oorsprong van de goederen een deelnemend land/gebied zijn. Alleen dan is er voordeel te behalen. Dit wordt vastgelegd in een 'certificaat inzake goederenverkeer' (EUR-1 formulier). De oorsprongsregels en andere voorwaarden ( deze zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel) zijn ingewikkeld en wijken vaak per akkoord of zelfs per product af. Een onjuiste afgifte van oorsprongsdocumenten kan behoorlijke financiële gevolgen hebben.

EUR-MED Certificaat

Het EUR-Med certificaat is een variant op de EUR-1 en geldt in landen die de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst hebben getekend. Het EUR-MED maakt het mogelijk om grondstoffen uit alle overeenkomstlanden mee te tellen voor de oorsprongsbepaling (zogenaamde cumulatie). De betrokken landen zijn de lidstaten van de EU, Noorwegen, IJsland, Faeröer, Liechtenstein, Zwitserland, Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië, Israël, Palestijnse Gebieden en Turkije.
De oorsprongseisen blijven hetzelfde. Het EUR-Med Certificaat wordt door de Kamer van Koophandel voorzien van een oorsprongsbevinding en daarna bekrachtigd door de Douane.

Cumulatie

Cumulatie houdt in dat bewerkingen in de partnerlanden kunnen worden opgeteld. Dit wil zeggen dat materialen van oorsprong uit een of meerdere deelnemende overeenkomstlanden gebruikt worden om het eindproduct te vervaardigen. Het land van oorsprong is dan het land waar de laatste verwerking heeft plaats gevonden.

Voorbeeld

Stoffen van Marokkaanse oorsprong worden in Tunesië geconfectioneerd tot een jas. Daarna wordt de jas naar de Europese Gemeenschap verstuurd. Vervolgens wordt voor de jas een invoeraangifte gemaakt met een EUR-1 Certificaat. Hierop staat vermeld dat de oorsprong Tunesië is maar tot stand is gekomen door cumulatie met Marokko (Cumulation applied with Marocco).

Factuurverklaring

Voor zendingen met een waarde lager dan € 6.000,-. (Alleen voor Tunesië geldt € 5110,- als grens) kan in plaats van een EUR-1 of EUR-MED ook worden volstaan met een factuurverklaring. Wanneer deze verklaring op de factuur wordt gezet, maakt de importeur in het betreffende overeenkomstland aanspraak op verlaging of vrijstelling van het invoerrecht. Een EUR-1 of EUR-MED certificaat is dan niet nodig. De goederen moeten wel aan de oorsprongsregels voldoen.

Conclusie

Het gebruik van het EUR-1 Certificaat of EUR-MED is niet verplicht. De meeste klanten zullen er om vragen, ook als het bedrag van de totale zending onder € 6.000,- is, omdat men er financieel voordeel bij heeft. Soms is er maar weinig verschil tussen het algemeen en het preferentieel tarief. Het is goed om dan te overwegen of het de moeite loont om een EUR-1 Certificaat aan te vragen. Kortom; het is een lastig proces, waarbij goede voorlichting belangrijk is. Maar de korting of vrijstelling is de moeite waard, u wilt toch zeker niet te veel betalen!


Gepubliceerd in: Fenedexpress, editie juli-augustus 2010

01 sep. 2010 at 14:07