Headerafbeelding

​Brexit Checklist!

We zijn slechts een paar dagen verwijderd van de Brexit. Nog steeds kunnen we ons het best voorbereiden op het slechtste scenario: de harde Brexit!

De Europese Commissie heeft een checklist met tips voor handelaren op hun website gepubliceerd. Wij adviseren u deze checklist te volgen en alle informatie te lezen die van toepassing kan zijn voor uw bedrijf wanneer u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk is de informatie al grotendeels bekend, maar het kan geen kwaad om het hier opnieuw te vermelden.

Brexit zal gevolgen hebben voor uw bedrijf als…

 • u goederen of diensten aan het VK levert, of
 • u goederen of diensten uit het VK ontvangt, of
 • u goederen door het VK vervoert.

Wat houdt dit precies in?

Zonder overgangsperiode of definitieve regeling, gelden voor de handelsbetrekkingen met het VK, vanaf 30 maart 2019, de algemene Wereldhandelsorganisatie-regels, zonder toepassing van preferenties.

Dit houdt met name in dat:

 • douaneformaliteiten van toepassing zullen zijn, aangiften moeten worden ingediend en douaneautoriteiten zekerheden kunnen verlangen voor mogelijke en bestaande douaneschulden;
 • douanerechten zullen moeten worden betaald op goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, zonder preferenties;
 • er verboden of beperkingen kunnen gelden voor bepaalde goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen, waardoor invoer- of uitvoervergunningen nodig kunnen zijn;
 • de door het Verenigd Koninkrijk afgegeven invoer- en uitvoervergunningen niet langer geldig zullen zijn in de EU (alleen in de overgebleven EU-lidstaten: de EU27);
 • de door het Verenigd Koninkrijk afgegeven vergunningen voor douanevereenvoudigingen of -procedures, zoals douane-entrepot, niet langer geldig zullen zijn in de EU (EU27);
 • de door het Verenigd Koninkrijk afgegeven vergunningen voor geautoriseerd marktdeelnemer(AEO) niet langer geldig zullen zijn in de EU (EU27);
 • EU-lidstaten btw in rekening kunnen brengen voor de invoer van goederen die vanuit het VK de EU binnenkomen; de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk van btw zal worden vrijgesteld;
 • de regels voor de aangifte en betaling van btw (voor leveringen van diensten zoals elektronische diensten) en voor grensoverschrijdende btw-teruggaaf zullen veranderen;
 • voor het overbrengen van goederen naar het Verenigd Koninkrijk een uitvoeraangifte nodig zal zijn; voor het overbrengen van accijnsgoederen naar het VK mogelijk een elektronisch administratief document (e-AD) nodig zal zijn;
 • voor accijnsgoederen die worden overgebracht van het Verenigd Koninkrijk naar de EU (EU27), eerst de douaneformaliteiten moeten worden afgehandeld voordat een overbrenging in het kader van het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (EMCS) kan starten.

Wat moet u doen?

Alle betrokken bedrijven moeten zich voorbereiden, alle noodzakelijke beslissingen nemen en alle vereiste administratieve acties voltooien vóór 30 maart 2019 om verstoring te voorkomen.

Volg de checklist voor handelaren en ontdek welke praktische stappen u zo snel mogelijk moet nemen om voorbereid te zijn.

BREXIT ontwikkelingen

We houden u op de hoogte van updates over de ontwikkelingen omtrent de Brexit. Volg de nieuwsupdates op onze website of schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief! Meer praktische informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Bron: Europese Commissie

25 feb. 2019 at 14:37