Headerafbeelding

Per 18 november 2018 treedt Saoedi-Arabië toe tot de International Road Transport (TIR) Conventie

Een TIR carnet maakt het mogelijk om goederen over de grens van aangesloten landen te vervoeren, zonder de goederen te hoeven lossen.

De vervoerder hoeft hierdoor niet steeds opnieuw zekerheid te stellen. De bevoegdheid om goederen te visiteren blijft bestaan, al mag er alleen bij uitzondering gebruik van worden gemaakt (artikel 5 en 23 TIR-Overeenkomst). De goederen worden bij vertrek geladen in een degelijk afgesloten ruimte. Vervolgens vinden er bij grensoverschrijdingen tussen aangesloten landen in principe geen controles op goederen meer plaats. De grensformaliteiten zijn beperkt tot het geldig maken van nieuwe bladen van het TIR carnet. Het zwaartepunt van de controle ligt dus bij inlading en vertrek (artikel 2 TIR-Overeenkomst).

Specifieke info omtrent het TIR gebruik voor Saoedi-Arabië vindt u hier op de website van de Europese Commissie. Voordeel van het TIR carnet is onder andere dat goederen bij grensoverschrijdingen niet worden onderworpen aan betaling van rechten of heffingen ter zake van in- of uitvoer (artikel 4 TIR-Overeenkomst).

DE INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION

De afgevende autoriteit is de Internationale Road Transport Union / Union Internationale des Transports Routiers (IRU) in Genève, die de carnets aan de gebruikers vrijgeeft via nationale garantie verlenende organisaties. TIR carnets kunnen niet in een lidstaat van de conventie worden afgegeven als er geen nationale bond bestaat. Uitgevende organisaties moeten zijn geaccrediteerd door de douaneautoriteiten. In Nederland is Transport en Logistiek Nederland (TLN) de organisatie die zich garant heeft gesteld voor het correcte gebruik van de regeling. De TIR uitgevende instantie is de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Het TIR-Carnet wordt meestal tweetalig uitgegeven, namelijk in het Engels en het Frans.

Een vervoerstransactie van een enkel carnet kan maximaal vier douanekantoren van vertrek en bestemming omvatten. Het werkelijke aantal vouchers / kopieën varieert afhankelijk van het aantal doorvoerlanden. Het aantal vouchers in het carnet moet op het voorblad worden vermeld.

De TIR-overeenkomst is gebaseerd op een internationaal systeem van garanties. Het bedrag van de doorlopende zekerheid per TIR carnet, dat het volledige bedrag of een bepaald deel van alle douanerechten en andere heffingen weerspiegelt, bedraagt 60.000 EUR. Hoewel individuele garanties mogelijk zijn, garandeert de nationale garantievereniging meestal het transport en is er dus geen daadwerkelijke aanbetaling vereist. Goederen die onder een TIR carnet worden vervoerd, worden geacht niet-Uniegoederen te zijn. Dit tenzij hun Uniestatus is vastgesteld. Bepaalde goederen kunnen echter als gevoelige goederen worden beschouwd en kunnen daarom tijdelijk van de TIR-dekking worden uitgesloten.

DE TIR-OVEREENKOMST

Om voor het gebruik TIR carnets in aanmerking te komen moet u eerst geregistreerd staan als TIR-overeenkomsthouder. De TIR-overeenkomst wordt u, bij uw aanvraag, door de NIWO in tweevoud toegezonden ter ondertekening. Door ondertekening aanvaardt u de voorwaarden die in de TIR-overeenkomst staan. De TIR-overeenkomst wordt ook wel TIR-verbintenisverklaring ('declaration of engagement') genoemd:

‘Verklaring tot aanvaarding van verplichtingen door de transportonderneming voor de toelating tot het TIR-systeem en voor de machtiging voor het gebruik van gewone Carnets-TIR’ (Bron: NIWO)

NUTTIGE WEBSITES

Wilt u meer informatie over het TIR carnet? Bezoek dan de onderstaande nuttige websites:

18 okt. 2018 at 16:31