Headerafbeelding

Wijzigingen voor Portugese facturen

Op 4 oktober 2019 heeft het Portugese directoraat-generaal voor Economische activiteiten (DGAE) een aanstaande wijziging voor Portugese facturen doorgevoerd. De geïntroduceerde gezamenlijke circulaire legde een aantal directe wijzigingen in de facturen op, meer in het bijzonder met betrekking tot het vereiste van een zichtbare vergoeding.

In het verleden moesten entiteiten in Portugal zichtbare kosten (visible fees) op de facturen plaatsen. Die zichtbare vergoedingen moesten door entiteiten worden toegevoegd om hun klant te laten zien welk deel van de prijs wordt gebruikt om de kosten te dekken die nodig zijn voor het correct beheren van de op de markt gebrachte producten aan het einde van hun levensduur. Dit beheer omvat inzameling, behandeling, nuttige toepassing en verwijdering van afval.

Vanaf nu heeft de DGAE een gezamenlijke circulaire bedacht om het principe van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid verder te specificeren, zoals vastgelegd in decreto-Lei n.º 152-D / 2017, artikel 14.

Samengevat wil de DGAE dat entiteiten de volgende tekst op hun facturen plaatsen:

“A responsabilidade pela gestão dos resíduos de XXXXXXXXX foi transferida para a(s) Entidade(s) Gestora(s) XXXXXXXXXXXX. Meer informatie, incluindo os valores das prestações financeiras fixadas a favor daquelas, em www.xxxxx.pt".

Grof vertaald betekent het bovenstaande segment:

“De verantwoordelijkheid voor het afvalbeheer van XXXXXXXXX is overgedragen aan de beheersentiteit(en) XXXXXXXXXXXX. Meer informatie, inclusief de bedragen van de financiële termijnen die hiervoor zijn vastgesteld, op www.xxxx.pt".

Met deze gezamenlijke circulaire wordt het toevoegen van de bovengenoemde (Portugese) tekst een verplichting onder de Portugese wetgeving. Entiteiten moeten aan deze verplichting voldoen vanaf 1 januari 2020.

Naleving van de milieuwetgeving

Vraag je je af of je bedrijf zich moet registreren voor naleving van de milieuverplichtingen, binnen de EU of elders? Of vraag je je af of je voldoet aan de Portugese verplichtingen? Aarzel niet om ons te bellen! Bel +31 (0) 88-4321800 of stuur een e-mail naar info@pincvision.com en we beantwoorden graag al uw vragen.

Blijf geïnformeerd!

We houden u op de hoogte van de Portugese juridische ontwikkeling en alle andere milieuverplichtingen. Wilt u er zeker van zijn dat u niets mist? Abonneer u op onze maandelijkse nieuwsbrief!

Bron: DGAE - Visible Fee

21 okt. 2019 at 10:30