Headerafbeelding

210 miljoen btw uit onderzoek Belastingdienst

Sinds 2013 controleert de Belastingdienst intensiever op te weinig afgedragen btw. In een onlangs gepubliceerd bericht laat de overheid weten dat de Belastingdienst in de periode tot en met mei 2015 bij ruim honderdduizend ondernemers aanslagen heeft opgelegd voor circa 210 miljoen aan achterstallige btw.

Vaak wordt na afloop van een boekjaar vastgesteld dat er fouten zijn gemaakt in de btw-aangifte. Bij het opmaken van de jaarstukken ontstaat er dan een zogenoemde btw-balanspost, deze post kan een btw-schuld zijn maar ook een recht op teruggaaf. Sinds 2012 zijn ondernemers verplicht een btw-schuld zelf aan te geven middels een suppletie aangifte. Eventueel te veel betaalde btw kan bij de Belastingdienst worden teruggevraagd.

Ondernemers die hun achterstallige btw niet zelf melden en afdragen, kunnen door de Belastingdienst worden beboet met een vergrijpboete.

Bron: Rijksoverheid

17 jun. 2015 at 13:58