Headerafbeelding

Vrijhandelsovereenkomst Europese Unie - Japan

Na 6 jaar onderhandelen kan er voor het einde van maart 2019 gebruik gemaakt worden van een nieuwe vrijhandelsovereenkomst (Economic Partnership Agreement, EPA) tussen de Europese Unie en Japan.

Om te kunnen profiteren van het handelsakkoord moeten de te exporteren goederen van preferentiële EU of Japanse oorsprong zijn. Het houdt in dat er in het land van bestemming geen of minder invoerrechten worden geheven.

BEPALEN VAN OORSPRONG

Hoe bepaalt u ook al weer of uw product kan worden aangemerkt als preferentieel goed? In deze specifieke overeenkomst tussen Japan en de EU zijn de regels vastgelegd in hoofdstuk 3 van de EPA:

  • Bijlagen 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E en 3-F
  • Bijlage 3-B-1

De eerste stap om tot de bepaling te komen is bepaal de status van het product, de bijbehorende HS code en het preferentiële tarief. Wat is het percentage aan invoerrechten dat van toepassing is? Komt je product in aanmerking? Is het product geheel en al verkregen of geproduceerd met materialen die hun oorsprong hebben binnen de EU of Japan?

Als dat niet zo is…
Zijn de alternatieve regels of eisen van toepassing?

  • Waarde criterium
  • Tariefpostverspringing
  • Bewerkingsregels of
  • Een combinatie van deze regels

REX

Als exporteur die van het handelsakkoord gebruikmaakt, kunt u een factuurverklaring op de factuur of paklijst gebruiken. Het is vereist om in het REX systeem geregistreerd te staan om van de voordelen van de vrijhandelsovereenkomst te kunnen profiteren. Als u al geregistreerd bent, is het niet nodig om dit opnieuw te doen. De bestaande registratie is ook geldig voor de EPA EU-Japan. Overigens is het niet nodig te registreren als de waarde van de zending (preferentiële goederen) onder de 6000,00 euro ligt. Wel dient u uiteraard te voldoen aan de gestelde eisen.

Japanse exporteurs hoeven zich niet te registeren. Het nummer waarmee de onderneming geregistreerd staat in Japan kan worden gebruikt als referentienummer.

FACTUURVERKLARING (STATEMENT ON ORIGIN)

Voldoet u aan alle bovengenoemde eisen van het vrijhandelsakkoord? Zorg er dan voor dat u de volgende (Engelse) tekst vermeldt op uw factuur of paklijst. Let op, een EUR.1-certificaat is niet van toepassing in dit handelsakkoord.

(period)
From……………….to ……………………

The exporter of the product(s) covered by this document (Exporter Reference No…..) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of European (Union or Japan) preferential origin.

(Origin Criteria used)
…………………………………………………
(Place and date)
………………………………………………..
(Printed name of the exporter)
………………………………………………..

INWERKINGTREDEN VAN HET VRIJHANDELSAKKOORD

Zoals eerder gezegd treedt de EPA EU-Japan in werking voor eind maart 2019. Meer informatie plus de volledige tekst van de overeenkomst kunt u vinden op de European Commission website.

27 nov. 2018 at 14:23