Headerafbeelding

Van GPA naar DMS: 3 scenario's voor het bedrijfsleven, en nu?

Begin dit jaar las u in mijn artikel dat GPA aangevers input hebben geleverd aan het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) vanuit hun bedrijfsperspectief. Bent u een GPA-aangever? Dan vindt u in dit artikel nieuwe informatie over de beschikbare DMS-scenario's. Als u meer wilt weten over de overgang van GPA naar DMS, raad ik u aan om eerst mijn voorgaande artikelen te lezen:Overgang van GPA naar DMSVan GPA naar DMS: waar staan we nu?Overgang GPA naar DMS: Stel uw DMS keuze nog even uit!Aanvullend scenario DMS voor GPA aangevers

De Douane heeft op basis van de input van GPA-aangevers opnieuw de DMS mogelijkheden bekeken en gehoor gegeven aan het bedrijfsleven om met betere alternatieven te komen. Hiervoor zijn de volgende 3 scenario’s beschikbaar gemaakt bij invoering van het nieuwe Douane Management Systeem (DMS) ter vervanging van de huidige Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA).

Scenario 1: Normale aangifteprocedure, inclusief de vereenvoudigde (onvolledige) variant en de voorafaangifte.

Dit scenario is vergelijkbaar met het huidige AGS systeem en kan ook zonder AEO vergunning worden gehanteerd. Dit laatste geldt als u geen entrepot of andere AEO-plichtige vergunningen heeft. Ook dient u een registratie op DMS aan te vragen bij de Douane en heeft u hiervoor ook een gecertificeerde software leverancier nodig. Heeft de aangever die de voorafaangifte heeft ingediend de AEO-status? Dan wordt deze geïnformeerd over controles die uitgevoerd gaan worden. Bij de logistieke planning kan dan op voorhand rekening gehouden worden met aangekondigde controles.

Heeft u geen AEO vergunning? Dan valt u in een ander controle regime. In dit scenario is de aangifte tevens het aanbrengbericht (tenzij een voorafaangifte wordt gedaan).

Scenario 2: Inschrijving in de administratie van de aangever, met aanbrengen en met periodieke aanvullende aangifte.

In dit scenario wordt de inschrijving in de administratie elektronisch aangegeven bij de Douane via een vereenvoudigd bericht. U moet de aanvullende aangifte indienen binnen 10 dagen na het verstrijken van het tijdvak waarbinnen de goederen zijn ingeschreven in de administratie. Dit tijdvak wordt gesteld op 1 (kalender)dag. De aanvullende aangifte bevat samen met het aanbrengbericht dezelfde gegevens als een aangifte in de normale procedure. Voor dit scenario is naast uw bestaande vergunningen, de vergunning 'Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IAA)' vereist.

Scenario 3: Inschrijving in de administratie van de aangever, met ontheffing van aanbrengen en met periodieke aanvullende aangifte.

In het derde scenario is er een ontheffing voor aanbrengen van toepassing. Deze is gekoppeld aan de zogenaamde ‘ketenregeling”. Dit betekent dat bedrijven die meerdere vergunningen als opeenvolgende douaneprocedures hebben, ontheffing van aanbrengen krijgen vor de opvolgende regelingen. Bijvoorbeeld bij het opvolgend brengen in het vrije verkeer, het plaatsen in een entrepot, onder de regeling Actieve Veredeling of een Bijzondere Bestemming. Dit betekent dus dat het aanbrengbericht alleen van toepassing is bij de eerste regeling. Een voorwaarde is wel dat de goederen onder deze vergunningen in dezelfde bedrijfsadministratie worden geboekt. In combinatie met de aanvullende aangifte en registratie van het voorraadverloop heeft de Douane track op uw aangifteproces. Voor dit scenario is naast uw bestaande vergunningen, de vergunning 'Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IAA)' vereist.

Vertegenwoordiging

Als aangevers en logistiek dienstverleners gezamenlijk de aangiften verzorgen geldt dat u samen de mogelijkheden en met name de verantwoordelijkheden dient te checken voor het toepassen van Vertegenwoordiging in DMS. Met name als u gebruik gaat maken van de vereenvoudigingen vanuit de IIAA vergunning.

Voorraadverloop

Voor voorraadverloop geldt nog steeds dat het huidige voorraadverloop (mogelijk via het GPA-aangifte formaat) kan worden gebruikt als basis, omdat het voorraadverloop niet wordt aangegeven in DMS.

Dit gaat voor uitdagingen zorgen bij bedrijven die zowel het huidige als het nieuwe systeem dienen te onderhouden. Het zou kunnen dat zij een extra interface moeten opzetten. Er wordt in de tussentijd gewerkt aan een nieuw formaat volgens internationale richtlijnen: de zogenaamde audit file logistiek.

Impact bij introductie van DMS

Huidige GPA aangevers voelen de impact van de invoering van DMS. Denk hierbij aan de volgende punten:

  • Zij moeten een nieuw aangifteproces op te zetten.
  • De impact van de nieuwe database dient te worden onderzocht.
  • Masterdata en transacties worden in de actualiteit aangegeven en dienen (near) real-time op orde te zijn.
  • Rapportage van voorraadverloop moet beoordeeld/geïmplementeerd worden.
  • Het nieuwe DMS proces is intensiever. Dit betekent dat meer aangifte-, betalings- en wellicht ook (interne) controlemomenten capaciteit en kennis vereisen.
  • Koppelingen met andere Douane vergunningen, zoals Actieve Veredeling vereisen extra aandacht.
  • Zij dienen te toetsen of er kan worden voldaan aan de ketenregeling, zeker als de GPA wordt ingediend door een logistiek dienstverlener.
  • Bedrijven komen door de gemaakte keuzes wellicht in een ander controle regime terecht.

Neem contact met ons op!

Voor de verdere uitwerking van DMS en de uitrol richting het bedrijfsleven is er vanuit de Douane een nieuwe klankbordgroep opgericht. Pincvision is in deze klankbordgroep vertegenwoordigd.

Wilt u graag op de hoogte gebracht worden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van GPA en DMS? Schrijf u dan hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief of neem direct contact met mij op via p.italiaander@pincvision.com of bel naar +31(0)6-83216125.

27 okt. 2020 at 16:20
3 min
Gepubliceerd door:
Peter Italiaander
Head of Customs & Trade Affairs
Terug naar nieuwsoverzicht