Headerafbeelding

Van GPA naar DMS: Waar staan we nu?

In mijn vorige artikel ‘Overgang van AGS naar DMS’ leest u over de mogelijke uitdagingen die u kunt verwachten als GPA aangever. Tijdens de zomer is het enige tijd stil geweest rondom de GPA, maar na de zomerperiode is de informatievoorziening rondom het uitfaseren van de GPA aangifte weer op gang gekomen.

Inmiddels zijn er weer een paar maanden verstreken. Het lijkt me dan ook een goed moment om duidelijkheid te scheppen waar we momenteel precies staan met betrekking tot de overgang van DMS voor de huidige GPA aangevers.

De Douane heeft een groot deel van de GPA aangevers bezocht en de twee overgebleven scenario’s in hoofdlijnen besproken:

  1. Aangeven via de normale procedure in DMS (vergelijkbaar met de huidige AGS aangifte)
  2. Een scenario waarbij aangevers een inschrijving in de administratie verrichten (plaatsing) en aansluitend een real-time (aanvullende) aangifte indienen.

Dit is logisch want de echte specificaties uit de Message Implementation Guide (MIG) zijn nog niet vrijgegeven. Hiermee kan niet worden geverifieerd of de vereiste informatie (vanuit de MIG) ook daadwerkelijk op het juiste moment aanwezig en getoetst is, op het moment van de aangifte.

In de huidige situatie kunnen bedrijven gedurende de maand nog certificaten en bescheidcodes valideren en herstelacties doorvoeren, doorgaans ingeleid door ontbrekende en/of onjuiste informatie in de master- en transactiedata.

Welk scenario kiest u?

Hoewel de meeste bedrijven niet echt een idee hebben van de impact op hun bedrijfsprocessen bij de keuze van de scenario’s wordt er aan hen toch gevraagd om een keuze te maken.

Gelukkig zijn commercieel opererende bedrijven inventief en hebben zij veelal aangegeven dat ze van beide scenario’s gebruik willen maken.

Hiermee kunnen zij bij de overgang naar DMS in ieder geval de aangifte indienen in scenario 1 (de normale procedure) en wordt het risico op mogelijke vertraging in het Vergunning afgifte traject (IIAA vergunning) en het faciliteren van Douane audits opgevangen. Daarmee zijn enigszins en hoogstwaarschijnlijk hogere administratieve lasten afgedekt. Het extra werk wat hiermee ontstaat, dient te worden opgevangen door opgeleide declaranten, die doorgaans al schaars beschikbaar zijn.

Implementatie & uitdagingen

Het project team van de Douane is momenteel druk in de weer met de planning van de verschillende implementatie fases. Voordat met de GPA aangevers kan worden gestart, dienen eerst alle (reguliere) AGS aangevers over te zijn op DMS.

Dit is een hele operatie en op voorhand niet te overzien qua doorlooptijd en performance van systemen, omdat er enorme volumes aan aangiftes over de datalijnen gaan lopen.

Tevens komt de gehele communicatie over DMS ook in handen van de Douane, wat wijzigingen met zich meebrengt in bijvoorbeeld IP-adressen, Firewall instellingen, gebruikersnamen en wachtwoorden. Er lopen nog discussies met de Douane EU over de database. Alle vereiste logica is nog niet voldoende verankerd. Wel is er inmiddels een minimale set gepubliceerd in bijlage B van de Gedelegeerde Verordening bij het DWU, met vastgestelde gemeenschappelijke gegevensvereisten.

Hoewel dit voor de software ontwikkelaars uitermate belangrijk is (veldnamen, logica en berichtstructuren en berichten flows), zullen de aangiftevelden voor de gebruiker uiteraard niet schokkend veranderen. Een aangifte blijft een aangifte, zoals we die al lang geleden vanuit het Enig Document hebben bedacht.

GPA voorraadverloop

Het GPA voorraadverloop is nog een ander element. Deze valt nu nog even buiten de scope en wordt op termijn vervangen door een zogenaamde auditfile.

Daarnaast wordt het voor bedrijven met een gecombineerde vergunning Actieve Veredeling en Maandaangifte accijns in de geschetste DMS scenario’s uitzonderlijk complex om een sluitende administratie in te voeren.

Het blijft hiermee verontrustend dat bedrijven op dit moment nog niet goed kunnen inschatten welke impact de DMS wijzigingen hebben op het huidige logistieke en administratieve (keten) proces, het aangifteproces, resources, kennis en kosten. Dan hebben we het nu alleen nog maar over het operationele proces en nog niet eens over alle interne controle maatregelen, welke dienen te worden nageleefd en te worden herzien vanuit AEO procedures en Interne Controle beschrijvingen. Gelukkig is de deadline met één jaar verschoven naar 1 juli 2022 en geeft dit bedrijven meer tijd ter voorbereiding op DMS.

Gele, Groene en Blauwe stromen

Tenslotte wil de Douane bedrijven vanuit een toezicht perspectief indelen in “gele”, “groene” en “blauwe” stromen.

  • Gele stromen” zijn vooral op de toekomst gericht waarbij optimale keten integratie en (her)gebruik van gegevens belangrijke speerpunten zijn zodat een betrouwbare handelsstroom wordt gecreëerd.
  • Groene stromen” zijn bedoeld voor AEO bedrijven met bewezen betrouwbaarheid aan de hand van de werking van beheersingsmaatregelen.Hiervoor dient het bedrijf o.a. zichzelf en haar ketenpartners te monitoren.
  • Blauwe stromen” zijn stromen die niet onder voorgaande stromen vallen waardoor aanvullend toezicht (controles) noodzakelijk is.

De Douane heeft als ambitie om deze stromen middels ontwikkelde dashboards te monitoren.

Hoe kan Pincvision u helpen?

Ondanks de vele losse eindjes bij deze overgang van GPA naar DMS wil ik deze blog toch afsluiten met een positief bericht. Bij Pincvision volgen wij namelijk alle ontwikkelingen op het gebied van DMS en helpen wij u graag met het monitoren en valideren van uw toekomstige Douaneprocessen, gericht op het moderne toezicht van de Douane.

Heb ik uw interesse gewekt? Neem dan contact met mij, Peter Italiaander, Sr. Business Development Manager, op voor een vrijblijvende afspraak via p.italiaander@pincvision.com of +31(0)6-83216125.

Lees hier de voorgaande artikelen van Peter over GPA en DMS:

25 okt. 2019 at 07:30