Headerafbeelding

​Het belang van de aansluiting van Intrastat en BTW binnen de EU

De aangiften van Intrastat en BTW zijn vele jaren als losse aangiften gezien. De Intrastat aangiften worden veelal ingediend bij een nationaal statistisch instituut (zoals in Nederland het CBS) en de BTW aangiften bij de nationale belastingdienst. Door deze scheiding bij de overheden zijn bedrijven deze verplichtingen los van elkaar gaan zien. Hierbij wordt de Intrastat verplichting vaak af gedaan als “Maar een statistische verplichting”. Hier begint verandering in te komen!

BTW fraude

Steeds meer overheden gebruiken de Intrastat aangifte voor het opsporen van BTW fraude. Deze ontwikkeling heeft de focus bij bedrijven aanzienlijk verhoogd. Werden de Intrastat aangiften voorheen gezien als een verplichte last die niet of zonder veel aandacht werd ingediend, tegenwoordig wordt het steeds belangrijker de juiste aandacht te besteden aan de Intrastat aangifte en deze correct in te dienen en aan te laten sluiten bij uw BTW aangiften. Toch is het correct verwerken van Intrastat aangiften voor veel organisaties lastig. Intrastat heeft betrekking op de fysieke goederen stroom en niet bij alle goederenbewegingen wordt een factuur opgemaakt. Dit leidt dan ook tot verschillen in de declaratiewaarde. Toch sluiten de aangiften op elkaar aan indien de juiste transactiecode wordt toegepast. Dit verklaart en elimineert verschillen voor de fiscus.

Risico’s

Door de verhoogde focus van de overheden op de Intrastat aangiften is het voor bedrijven dus van belang om een goede aansluiting te hebben tussen de Intrastat en BTW aangiften. De focus van de overheden ligt voornamelijk op de controle van het correct toepassen van het 0% tarief in de BTW aangifte. Hierbij wordt gekeken naar de intracommunautaire leveringen en -verwervingen die zowel in de Intrastat aangifte als in de BTW aangifte vermeld worden. Wanneer deze aansluiting er niet is wordt de autoriteit getriggerd aangiften aan een andere inspectie te onderwerpen. Dit zal eerst resulteren in vragen om de verschillen te verklaren maar kan resulteren in audits en het opleggen van eventuele naheffingen en boetes.

Verantwoordelijkheid?

Wie is er verantwoordelijk? De BTW aangifte is bij bedrijven vaak goed geregeld. Dit wordt intern gedaan door een BTW team of door een externe partij. De vraag wie er verantwoordelijk is voor Intrastat blijft vaak een issue. Van oudsher lag de verantwoordelijkheid bij de douane afdeling van de bedrijven. Immers is Intrastat bij het open gaan van de EU binnengrenzen in 1993 als alternatief geïntroduceerd om de douane-informatie te bemachtigen. Vaak wordt de verplichting bij een logistieke afdeling geparkeerd omdat het betrekking heeft op het verplaatsen van fysieke goederen. Gelukkig zien we tegenwoordig de tendens dat het belang van de aansluiting tussen Intrastat en BTW wordt erkend en de BTW afdeling de verplichting op zich neemt of minimaal waarborgt dat de aangifte aansluit.

Duidelijk is het feit dat verscherpte controle en de stimulans die autoriteiten krijgen door het opgelopen begrotingstekort, organisaties oproept tot het nemen van maatregelen. Intern betekent dit dat er focus op het aangifte proces moet komen en dat de Intrastat verplichting niet langer als “maar een statistische verplichting” gezien wordt. Kan de kwaliteit intern niet voldoende of onvoldoende kosteneffectief worden ingevuld dan is outsourcen het logische alternatief.

Compliance in control!

28 feb. 2018 at 14:24