Headerafbeelding

​Overgang GPA - DMS: Stel uw DMS keuze nog even uit

In mijn vorige artikel “Van GPA naar DMS: Nieuwe deadline!” las u dat de Douane in Nederland de uitrol van DMS 4.0 een jaar heeft uitgesteld met als nieuwe deadline 1 juli 2022.

Met deze deadline is er ook meer tijd gekomen om te kijken naar een 3e scenario waarbij de mogelijkheden worden onderzocht om de procedure Inschrijving in de administratie te vereenvoudigen en een mogelijkheid te bieden voor een aanvullende aangifte achteraf. Zo komen we toch weer dichter in de buurt van de faciliteiten die GPA bedrijven in het verleden hebben gekregen en het weer de moeite wordt om over vereenvoudiging en behoud van de AEO vergunning na te denken.

Hoe overbrugt u, als GPA aangever deze periode?

Hierbij wordt er ook breder gekeken naar de raakvlakken met de andere Douane aangifte processen en Economische Douane regelingen, waar GPA aangevers mee te maken hebben. Op het moment wachten we de gesprekken met de klankbordgroep GPA, SPA in December maar weer af.

In de tussentijd betekent dit ook dat de huidige GPA aangevers goed moeten nadenken hoe zij deze periode overbruggen. Diverse GPA aangevers en automatiseerders hebben (begrijpelijk) al een poosje niet meer geïnvesteerd in doorautomatisering van interne (data) controls, omdat de huidige GPA systemen en processen snel vervangen zouden gaan worden. Bedrijfseconomisch worden dan de IT budgetten bevroren en verliest het prioriteit van het management. Nu de doorlooptijd naar DMS een jaar langer duurt kan dit vanuit een risico perspectief de moeite zijn om de gemaakte keuzes te herzien. Daarnaast is het vervelend voor bedrijven die een GPA willen opzetten dat er op dit moment geen vereenvoudigde vergunningen (domproc invoer met GPA) worden afgegeven. Hiermee kunnen een aantal bedrijven niet vooruit en kunnen zij net als de rest zich ook nog niet goed voorbereiden op DMS 4.0, daar de specificaties, mogelijkheden en voorwaarden nog ontbreken.

Wilt u over het bovenstaande van gedachten wisselen?

Neem dan contact met mij, Peter Italiaander, Sr. Business Development Manager, op voor een vrijblijvende afspraak via p.italiaander@pincvision.com of +31(0)6-83216125.

Lees hier de voorgaande artikelen van Peter over GPA en DMS:

02 dec. 2019 at 17:21
3 min
Gepubliceerd door:
Peter Italiaander
Head of Customs & Trade Affairs