Naar inhoud
Branches

Vervoersmiddelen

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in deze branche door de opkomst van e-voertuigen, zoals e-bikes en elektrische auto's. Dit heeft ook effect op de trade compliance verplichtingen. Als producent is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze wettelijke vereisten, omdat het vaak om kostbare producten gaat, waarbij de (financiële) risico's significant zijn.

Op deze pagina vertellen wij u graag met welke trade compliance verplichtingen u rekening moet houden als producent in de vervoersmiddelen en automotive branche.

Exportdocumenten

Afhankelijk van het land van bestemming kan het vereist zijn dat de oorsprong van uw goederen dient te worden aangetoond door middel van een:

  • Certificaat van Oorsprong (CvO), eventueel aangevuld met een gelegaliseerde verkoopfactuur. Beide documenten dienen digitaal te worden aangeboden bij de Kamer van Koophandel voor legalisatie. Een aanvullende vereiste kan zijn dat documenten ook gelegaliseerd dienen te worden door de Ambassade of BuZa (Ministerie van Buitenlandse Zaken).
  • EUR.1/EURMED of factuurverklaring, is mogelijk indien het land van bestemming een preferentiële handelsovereenkomst heeft afgesloten met de Europese Unie. U betaalt dan minder of geen invoerrechten.
  • Conformiteitscertificaat. Exporteert u naar landen in het Midden-Oosten en/of Afrika, houdt u dan rekening met de geldende conformiteitsprogramma's, zoals PSI en PCA. Hiervoor heeft u een conformiteitscertificaat nodig, om aan te tonen dat uw producten vooraf geregistreerd en getoetst zijn aan bijvoorbeeld de technische specificaties en consumentenveiligheidsnormen van het betreffende land.

Met Pincvision’s oplossing “Export Documents in Control” maakt u van het exportdocumenten proces een gecontroleerd, zorgeloos en globaal proces binnen uw supply chain. U voorkomt nare verrassingen als vertragingen bij de grens, extra kosten en ontevreden klanten door uw exportdocumenten proces over te laten aan dé specialist.

Milieu

Vanuit milieu perspectief dient u rekening te houden met:

  • Verpakkingen aangifte. Denk aan de transportverpakking die uw goederen beschermt tijdens het vervoer
  • Batterijen aangifte. Accu's en batterijen in e-vervoersmiddelen

Ieder land van bestemming heeft zo zijn eigen richtlijnen voor deze milieuaangifte. Komt u boven de drempelwaarde uit, dan bent u verplicht om uw verpakkingenaangiften periodiek (maandelijks, per kwartaal) in te dienen bij de betreffende milieu autoriteit. De drempelwaarden verschillen per land en zijn ook onderhevig aan wijzigingen.

Voorkom financiële risico's, maar vooral ook imagoschade. Laat uw milieu compliance daarom over aan ons team van specialisten. Zij weten welke verplichtingen uw organisatie heeft en neemt het aangifteproces geheel voor u uit handen. U bent verzekerd dat uw aangiften altijd binnen de deadline wordt ingediend daar waar u dit verplicht bent.

Douane

Duurzaamheid wordt ook voor u als producent steeds belangrijker, maar weet u dat dit ook impact heeft op uw invoerrechten? Denk aan:

  • Productclassificatie. Steeds meer vervoersmiddelen worden elektrisch aangedreven, dit zorgt ook voor verandering in hoofdstukken/categorieën van HTS classificatie. Het vergt een gedetailleerde beschrijving van uw producten en componenten en verbrede kennis van HTS indeling om uw producten op de juiste manier te classificeren. Laat u hierbij ondersteunen door een van onze specialisten en voorkom risico's op boetes en audits door gebruik van foutieve percentages invoerrechten.

In uw branche worden over het algemeen significante bedragen aan invoerrechten en andere belastingen geheven. Dit zorgt ervoor dat een wereldwijd overzicht van kosten per land veel toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie. Pincvision's oplossing 'Global Broker Window' biedt hiervoor een overzichtelijk dashboard dat u stuurinformatie geeft per land waar u naar exporteert. Hiermee kunt u uw bedrijfsprocessen beter aansturen.

Btw

Op basis van de goederenstromen, de gemaakte afspraken omtrent vervoer en invoer en uitvoerverplichtingen kunnen er Btw-verplichtingen in andere landen ontstaan. Dit leidt doorgaans tot:

Kijkt u bij import goed naar de aftrekbaarheid van de invoer-btw en of er wellicht verleggingsregelingen danwel uitstelregelingen van toepassing zijn in het land van invoer.

Intrastat

Indien u uw producten levert binnen de Europese Unie, krijgt u veelal ook te maken met Intrastat verplichtingen. Een statistische verplichting waarmee bedrijven bij het lokale bureau voor statistiek aangeven hoeveel zij 'exporteren en importeren' binnen de EU. Elk land kent hiervoor eigen drempelwaarden en aangiftedeadlines.

Let op dat u uw Intrastat aangiften goed op orde heeft, want fouten in dit proces kunnen aanleiding zijn voor autoriteiten om een audit uit te voeren, niet alleen op gebied van Intrastat, maar vaak in combinatie met uw Btw processen.

Wij helpen u graag!

Ons team van specialisten helpt u graag met het voldoen aan al uw compliance verplichtingen en zorgt ervoor dat de wetten en regels geen barrière vormen voor uw internationale handel. Compliance in Control.

Cookie-instellingen

Pincvision uses cookies to ensure an optimal userexperience.

We would like to ask your permission to place cookies.

More information.

Accepteren Weigeren